Interactieve workshop

Algemene informatie
Hormoon-gerelateerde problemen komen veel voor in de gezelschapsdierenpraktijk. En gelukkig beschouwen veel collega’s dergelijke casuïstieken als interessant en uitdagend. Tegelijkertijd worden ze ook vaak als ingewikkeld bestempeld. Deels hangt dat samen met de wat ingewikkeld ogende terugkoppelingssystemen die de hormoonconcentraties in het bloed bepalen. Hierdoor kan er bij hormoonconcentraties binnen de referentiewaarden toch best sprake zijn van een pathologische situatie. Daarnaast maakt het feit dat hormonen vaak effecten hebben op vele orgaansystemen, waardoor een divers complex aan symptomen kan ontstaan, het er ook niet eenvoudiger op. In deze cursus zullen, interactief, meerdere interessante casuïstieken worden besproken. Het doel van de cursus is om het inzicht in de endocrinologie verder te vergroten, waardoor het genieten van de endocriene cases in de praktijk nog meer kan toenemen.

Docent
Dr. Hans Kooistra, dipl. ECVIM-ca, is sinds 1990 werkzaam bij het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, discipline Endocrinologie van de afdeling Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Binnen deze discipline wordt veel onderzoek gedaan om de kennis aangaande afwijkingen van de hormoonproducerende organen te vergroten, waarbij onderzoek naar het ontstaan van tumoren in de hypofyse-bijnier-as een belangrijk speerpunt is.

Doelgroep
De ervaren gezelschapsdierenarts niveau II.

Datum
Donderdag 9 oktober 2014

Programma
Ontvangst: 13.30 uur
Aanvang workshop: 14.00 uur
Einde workshop: 17.30 uur
 
Locatie
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.

Accreditatie
De PEGD workshop: Endocriene casuÏstieken is geaccrediteerd door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (KD). In het kader van de Permanente Educatie Gezelschapsdieren zijn 3 nascholingspunten toegekend door de Technische Commissie Gezelschapsdieren geregistreerd onder Uniek Nascholings Nummer (UNN) 0898.

Tarieven
De kosten bedragen €  150,- excl. BTW**.  Naast het betalen per bankoverschrijving (+ €  10,- adm. kosten ex. BTW) of iDeal is er ook een mogelijkheid tot automatische incasso. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

** Deze workshop is persoonsgebonden, uitsluitend de cursist die zich ingeschreven heeft kan deelnemen . Na inschrijven is annuleren, ook in geval van overmacht, niet mogelijk. Lees voor u akkoord gaat de algemene voorwaarden goed door, deze kunt nalezen op www.pegd.nl

Nadere informatie
Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers.