Algemene informatie
De Werkgroep Geneeskunde Konijn organiseert op 8 juni 2017 een discussie casuïstiekavond. Hierbij zal worden ingegaan op eigen ingestuurde casuïstieken die in groepsverband besproken worden. De avond zal door de werkgroep begeleid worden. Drs. Fred van der Kolk zal eerst 45 minuten praten over het nut en beoordeling van röntgenfoto’s bij het konijn. Daarna zal er 60 minuten tijd zijn voor het bespreken van eigen casuïstieken.

Op  dinsdag 10 oktober a.s. vindt er eveneens een casuïstiekavond plaats. U kunt zich inschrijven door in de agenda naar de juiste datum te gaan en u aan te melden.

Programma
De zaal gaat open om 19.30 uur. Het programma gaat van start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

Locatie
KNMvD kantoor, De Molen 77, Houten.

Inleveren eigen casuïstieken
Eigen casuïstieken kunnen voor 1 juni a.s. ingestuurd worden naar konijn@knmvd.nl.

Tarieven
De avond is voor GGG leden kosteloos. Voor niet-leden van de GGG vragen we een bijdrage van € 25,- incl. BTW. Er worden accreditatiepunten aangevraagd voor deze avond. Inschrijving is mogelijk via de portal tot en met 6 juni  a.s. Maximaal 30 deelnemers.

Annulering
Let op, er zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing, voor meer informatie zie onze algemene voorwaarden.  

Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen
altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. De KNMvD stuurt bij ontvangst van een
annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering. Annuleringen kunt u doorgeven aan
de afdeling Congressen en Evenementen van de KNMvD via l.luinge@knmvd.nl