LR_Orthopedisch multitrauma bij de kat.jpg

Algemene informatie
In deze workshop staat het praktisch behandelen van de meest frequent voorkomende traumatische letsels bij de kat centraal. De cursus is opgebouwd uit afgebakende traumatische problemen waarbij een korte theoretische onderbouwing van de chirurgische behandeling direct wordt gevolgd door de praktische uitvoering van de techniek.

De onderwerpen die tijdens de cursus zullen worden behandeld zijn onder te verdelen in drie categorieën. Ten eerste betreft dit trauma van de schedel inclusief fracturen van de aangezichtsbeenderen, letsel van de mandibula en fracturen en luxaties van de temporomandibulaire gewrichten. Aangezien beeldvorming middels CT een belangrijke rol speelt in de diagnostiek en planning van de chirurgische interventie bij trauma van de schedel zal hieraan uitgebreid aandacht worden gegeven. Ondersteunende technieken als het plaatsen van een oesophageale voedingssonde en intubatie via een pharyngotomie maken hiervan onderdeel uit.

Een tweede belangrijk deel van de workshop betreft de behandeling van trauma van het appendiculaire skelet waarbij fracturen van de lange pijpbeenderen, luxaties van gewrichten en bandletsel centraal staan. Voor de behandeling zal de focus liggen op het toepassen van externe skelet fixatie en intra-medullaire Kirschner draden. Hierbij komen ook transarticulaire technieken aan de orde. Osteosynthese middels platen en schroeven is geen onderdeel van de praktische oefeningen.

De derde categorie betreft fracturen van het bekken, sacroiliaal luxaties en luxaties van de staart. Management van multipel bekkentrauma en inzicht hoe te beslissingen bij de behandeling van deze patiënten staat hierbij centraal. Als practische chirurgische oefeningen komen hierbij de stabilisatie van heupluxaties en het plaatsen van een iliosacrale compressie schroef aan bod.

Tijdens de specifiek op de kat georiënteerde cursus zal gewerkt worden met state-of-the-art chirurgisch instrumentarium, waaronder orthopedische accu boormachines, oscillerende zagen, K-draad handstukken, etcetera.
U krijgt een goed inzicht in de behandelingsmogelijkheden van multitrauma van de kat en er wordt een gedegen basis gelegd om deze patiënten in de praktijk op correcte wijze chirurgisch te behandelen.

Docenten
Prof. dr. Lars Theyse & Drs. Dick van Zuilen.

Doelgroep
De cursus sluit het beste aan bij deelnemers die reeds enige ervaring hebben met de basisbeginselen van de orthopedische chirurgie. De oefeningen zullen steeds ingeleid worden met een theoretische toelichting over de chirurgische benadering en toe te passen technieken, maar veronderstellen wel algemene chirurgische vaardigheden en inzichten. Niveau II.

Datum
Woensdag 6 juni & donderdag 7 juni 2018.

Programma
Ontvangst: 10.30 uur
Aanvang: 11.00 uur
Einde: 18.30 uur
Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Locatie
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan. 

Accreditatie
De PEGD workshop: Orthopedisch multitrauma bij de kat zal worden aangemeld bij PE-Veterinair voor aanvraag accreditatiepunten.

Tarieven
De kosten bedragen € 1.050,- excl. BTW*. Naast het betalen per iDEAL of automatische incasso is het ook mogelijk om te betalen na ontvangst van een factuur. Als u voor de optie automatische incasso kiest heeft u als voordeel dat het verschuldigde bedrag voor de workshop pas 4 weken voor de cursusdag wordt geïncasseerd (datum 9 mei 2018).

* Deze workshop is persoonsgebonden, uitsluitend de cursist die zich ingeschreven heeft kan deelnemen. Lees voor u akkoord gaat de algemene voorwaarden goed door. 

Nadere informatie
Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 20 deelnemers.