De KNMvD wil heel graag een bijzondere dierenarts benoemen tot lid van Verdienste. Het betreft een vrouw die in Antwerpen en Utrecht heeft gestudeerd. Werkzaam is geweest in de praktijk, aan de faculteit Diergeneeskunde, bij de Gezondheids Dienst voor Dieren en als ik de laatste functie noem, weet iedereen over wie ik het heb als directeur bij de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit, Hetty van Beers- Schreurs.

Omdat Hetty op dit moment in China is, om ons land op uitmuntende wijze  te vertegenwoordigen, neemt vandaag de heer Jos Werner, voorzitter van het Bestuur van de SDa, de oorkonde namens Hetty in ontvangst.

Heel fijn dat u de prijs in ontvangst wil nemen, sta mij toe dat ik vervolg met de motivering van dit besluit:

Hetty staat bekend als uiterst betrokken dierenarts met een bijzonder genuanceerde en inhoudelijk sterke presentatie. Sinds 2012 is Hetty dé directeur van de SDa en in die zin een uitstekende ambassadeur van de dierenartsen, maar ook van het bijzondere initiatief van overheid, sectoren en dierenartsen om gezamenlijk het antibioticagebruik te reduceren opdat de resistentieproblematiek zal afnemen.
De uitzonderlijke resultaten op dit terrein worden op overtuigende wijze door Hetty met heel de wereld gedeeld. Haar verblijf in China op dit moment is daar weer een goed voorbeeld van.

Naast haar unieke functie en werkzaamheden heeft Hetty ook ongelooflijk veel activiteiten binnen de KNMvD verricht. Zij was lid van de Wetenschappelijke Redactie van het TvD, secretaris van de Groep Varkensgezondheidszorg en lid van de Registratie Commissie. Ook buiten de KNMvD vervult ze belangrijke functies als lid van de Raad van Dieraangelegenheden en secretaris van de Werkgroep Varken van de Taskforce antibioticaresistentie dierhouderij.

Eerder heeft Hetty voor haar werkzaamheden al het geschenk ter onderscheiding mogen ontvangen. Zelf heeft ze mij ooit gezegd dit echt als een stimuleringsprijs te hebben opgevat en dat hebben we geweten.

Hetty, het is terecht dat de Ledenraad van de KNMvD heeft besloten jou te benoemen tot lid van Verdienste en je daarmee te danken voor alle inzet en de hoop uit te spreken dat we hier nog lang met elkaar gebruik van mogen maken. Van harte gefeliciteerd!