KNMvD-reactie op het onlangs gepubliceerde SDa-rapport

In 2016 is het antibioticagebruik in alle veehouderijsectoren verder gedaald. Op basis van de verkoopcijfers is het totale gebruik nu met 64,4% gereduceerd ten opzichte van referentiejaar 2009. Volgens de KNMvD verdienen dierenartsen en veehouders die hebben bijgedragen aan deze reductie alle lof. Dierenartsen werken dagelijks aan het voorkómen van ziekten. Daarnaast draagt terughoudend gebruik van antibiotica bij dieren én mensen bij aan het verminderen van antibioticaresistentie. Daarmee blijven antibiotica ook in de toekomst beschikbaar om bacteriële infecties bij mensen en dieren te behandelen.

Vooral in de pluimveesector is het gebruik vorig jaar fors afgenomen. Waarschijnlijk is dit deels te danken aan de introductie van rassen die trager groeien en daardoor een betere weerstand hebben. De KNMvD juicht deze ontwikkeling toe. Ook is in 2016 het gebruik van colistine in de dierhouderij met 31% gedaald en het ligt daarmee ver onder de Europese norm.

De komende periode zal er vooral aandacht zijn voor veehouders en dierenartsen die in structurele zin veel antibiotica gebruiken en voorschrijven. De KNMvD draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar zogenaamde ‘kritische succes factoren’ die van invloed zijn op het antibioticagebruik op veehouderijbedrijven. Met de uitkomsten van dit onderzoek worden instrumenten ontwikkeld om dierenartsen en veehouders nog beter te ondersteunen bij het verantwoord en restrictief voorschrijven en gebruiken van antibiotica.