Op dinsdagavond 29 september organiseerden de KNMvD in samenwerking met de Caring Vets de tweede discussieavond over de rol van de dierenarts bij de overgang naar een duurzamere dierhouderij. Er waren zo’n 35 dierenartsen aanwezig, ook dit keer weer afkomstig uit heel verschillende gelederen: practici, NVWA, faculteit, vleesindustrie, farmacie en WUR waren vertegenwoordigd. Anders dan in juli toen er veel emotie was over de brief in de NRC, was er deze keer meer ruimte voor een inhoudelijke discussie.

> Klik hier voor het verslag