Zaterdag 25 november 2017 is het dé Nationale Veterinaire Najaarsdag voor iedereen: een combinatie van de GGG-Najaarsdag en het Nationaal Veterinair Congres. Dit jaar is het thema ‘Gelijk hebben – gelijk krijgen’. 

Op deze pagina vind je in het kort informatie over het uitgebreide programma.

Programma

De congrescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van (alfabetisch geordend) DIMEO - DSK - GGG - GGL - GGP - GVS - KNMvD - PJD en Vedias en zij geven allemaal hun kleur aan het programma.

Het programma duurt van 08.30 -19.00 uur. 
Na het inhoudelijk programma is er een borrel met het afscheid van Dirk Willink als voormalig voorzitter van de KNMvD... lees meer. Ook zal er een muzikale voorstelling van DSK - Syrinx zijn. 

Button voor aanmelden.png

Keynote spreker: Patrick van Veen

Apen en mensen lijken qua gedrag best wel op elkaar. Eigenlijk kunnen we dus nog veel van apen leren. Bijvoorbeeld hoe je een team het best kunt managen. Hierover vertelt gedragsbioloog Patrick van Veen tijdens de Nationale Veterinaire Najaarsdag van de KNMvD ... lees meer

Streams

DIMEO - voor dierenartsen werkzaam in de veterinaire volksgezondheid, het bedrijfsleven en het groene onderwijs
Verschillende medewerkers van de NVWA zullen aanwezig zijn voor een sessie over samenwerking met de landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren-, paardenarts. Deze sessie richt zich dan vooral op de regelgeving en het dierenwelzijn. I&R in de paardenpraktijk komt bijvoorbeeld aan bod ... lees meer.

GGG - voor gezelschapsdierenartsen en paraveterinairen
Voor gezelschapsdieren komen zes individuele sprekers de dierenartsen en paraveterinairen in parallelsessies bijpraten over zeer actuele onderwerpen:

  • nieuwe medicatie in de dermatologie - drs. Marieke van Damme ... lees meer;
  • titeren in relatie tot vaccineren en wat vertel ik mijn klanten - dr. Herman Egberink;
  • de diagnostiek van hypothyreoïdie bij de hond - dr. Hans Kooistra ... lees meer;
  • formularium konijn - drs. Willem Jan Kitslaar;
  • voedselintolerantie en glutenallergie - dr. Giora van Straaten;
  • wat te doen met een puppyruis? - dr. Viktor Szatmári.

Het programma is zo opgesteld, dat het een mooie nascholingsgelegenheid biedt voor het hele praktijkteam.

GGL - voor landbouwhuisdierenartsen en paraveterinairen
De vakgroepen herkauwers en vleeskalveren hebben besloten op het NVN de handen ineen te slaan om vooral van elkaar te leren in een zo mogelijk nog interessanter programma gericht op het vitale kalf. ... lees meer

En GGL is onwijs blij dat de pluimveedierenartsen aansluiten bij het NVN en een wetenschappelijke bijeenkomst houden op zaterdag 25 november 2017. Voor varken is er een aparte stream met sessies over staart couperen, bigvitaliteit, boars 2018, en het nieuwe formularium.

GGP - voor paardendierenartsen en paraveterinairen 
Voor paard wordt een programma georganiseerd waarin er verschillende klinische onderwerpen aan de orde komen, waaronder: voorste luchtwegen, zowel in rust als in beweging; oog: hoornvliesaandoeningen; stralingsbescherming in de praktijk.

PJD - voor jonge dierenartsen
Geert Hoogerduijn geeft een workshop, waarbij je ervaart hoe het is om 'waarderend' te gaan werken.
Dat is vooral belangrijk als je met anderen samenwerkt. Dan komt het neer op doen waar je goed in bent en anderen ook laten doen waar zij goed in zijn ... lees meer

Dr. Nicole Mastenbroek, Chantal Duijn en Marcel Boereboom zullen een workshop verzorgen waarin de rol van de jonge dierenarts in de praktijk duidelijk wordt. Ook zullen zij ingaan op hoe er met de jonge dierenarts omgegaan dient te worden binnen de praktijk.... lees meer

Prof. dr. Kerstin Müller van de Universiteit van Berlijn verzorgt samen met Koen Santifort een diersoortoverschrijdende workshop 'klinisch redeneren'... lees meer

GVS - voor specialisten
In de workshop 'Aantrekkelijk presenteren' van Pauline le Rûtte van Conduite Presentatietraining leer je waarom de tekstuele presentaties overtuigingskracht missen en hoe je het brein van het publiek optimaal faciliteert. ... lees meer 

En verder ...

Er komt een stream over duurzaamheid. Prof. Thomas Blaha schreef een blog voor ons .... lees meer 
De VvAA verzorgt een workshop over samenwerken ... lees meer
Coaches en coachees uit de coachbank ontmoeten elkaar ... lees meer

Locatie

De najaarsdag wordt georganiseerd in het door Rem Koolhaas' OMA ontworpen Educatorium, Leuvenlaan 19, 3584 CE UTRECHT.
Het Educatorium is per auto en openbaar vervoer goed bereikbaar. Ook is er op zaterdag voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Accreditatie

Accreditatie voor deze bijeenkomst is aangevraagd bij PE-veterinair. 

Social media

Kom samen naar de #NVN2017. Laat op Facebook weten dat je naar dit evenement gaat!

Button voor aanmelden.png

educatorium klein.png