KNMvD-bestuurslid Leendert Jan Hofland reikte tijdens de Nationale Veterinaire Najaarsdag prof. dr. Marianne M. Sloet van Oldruitenborgh – Oosterbaan de oorkonde uit van Lid van Verdienste met lovende woorden.

"Geachte aanwezigen, Geachte mevrouw Sloet, Geachte Marianne,

Het is voor mij, als hoofdbestuurslid van de KNMvD, een grote eer je vanaf deze plaats te mogen toespreken. Marianne, zolang jouw professionele carrière duurt, ben jij een belangrijk lid van en voor de KNMvD Je CV in het algemeen is indrukwekkend lang en divers. Sta mij toe dat ik mij vandaag beperk tot enkel je cv bij de KNMvD
Een kleine greep uit de lijst
- Formulariumcommissie
- Pharmacologiecommissie
- Voorzitter Groep Veterinair Specialisten
- Registratiecommissie Veterinair specialisten
- Specialisatiecommissie Interne Geneeskunde Paard
- Lid Raad van Toezicht ( de “oude ledenraad”)
- Lid Raad van Dieraangelegenheden
- Expert Panel Infectieziekten
- Hoofdveterinair voor Nederland in de FEI
Om te illustreren hoe belangrijk en speciaal je bent, wil ik nog enkele functies apart belichten. Je was hoofdredacteur van het Tijdschrift van Diergeneeskunde “oude stijl” Daar stond je voor de grondbeginselen van de KNMvD, namelijk een veterinaire wetenschappelijke vereniging. Met het TVD nieuwe stijl heb je meer moeite. Het moet jou deugd doen dat de nieuwe hoofdredacteur weer een dierenarts is, ja een specialist inwendige ziekten zelfs. Je opbouwende kritiek is gehoord. Het redactiestatuut kent weer een hooofdredacteur uit het bestuur ! Wij hopen natuurlijk dat dit aanleiding voor je is om je ook weer meer in te zetten voor het TvD.

Je geschreven bijdragen, waar dan ook, zijn altijd van hoog niveau en worden graag gelezen. Je bent auteur en eindredacteur van het boekje 'De keuring van het Paard,' en het boekje 'Gerechtelijke Diergeneeskunde,' twee enorm belangrijk documenten voor de Nederlandse paardenpracticus. Je geeft hiermee op voortvarende wijze invulling aan de erfenis van prof. Wagenaar en prof. Breukink.

Met name het boekje de keuring van het paard is een zeer waardevol document dat de practicus beschermt in de juridiserende samenleving. Ook met het opstellen hiervan was je altijd pro-practicus en zeer pragmatisch. Jij geeft hiermee de practicus in den lande een enorme ondersteuning om zijn vak goed uit te oefenen in een juridisch veilige context.

Deze insteek etaleer jij ook altijd als je optreedt als getuige-deskundige in rechtszaken. Daar waar het kan, verdedig je altijd de dierenarts, en weet met je feitenkennis menig practicus te ondersteunen in claims en dreigende claims. Daarnaast probeer je met het jouw kenmerkende waarschuwende vingertje op vergaderingen en congressen de dierenarts in het algemeen te behoeden voor verder onheil. Daarmee ben je van onschatbare waarde voor de positie van de dierenarts.

Op dit moment ben je bestuurslid van de Groep Geneeskunde van het Paard. Een plek waar je ze prima kunnen gebruiken. Marianne is namelijk een type dat niet alleen vergadert, maar ook levert. Ze werkt de zaken snel en bondig per mail af en schuwt het handwerk van grote lappen tekst schrijven zeker niet. Ze zet zich met vastberadenheid in voor de erkende paardendierenarts, de erkende keuringsdierenarts en bemoeit zich met de inhoud van de tweejaarlijkse actualiseringscursus.Daarnaast is ze lid van de TEC en houdt zich bezig met accreditatie. Jij bent onmisbaar voor de postacademische scholing van de practicus .

Marianne,
Door je werkzaamheden aan de faculteit sta je aan het begin van bijna een ieders veterinaire loopbaan. Wat jou bijzonder maakt, bij jou stopt het niet met het uitreiken van de bul. Jij bent de vraagbaak voor bijna alle paardendierenartsen. Het is de invulling die jij geeft aan jouw alumniprogramma. Je hebt al jaren bijna met een ieder van ons een mentor-mentee traject, nooit te beroerd om welke vraag dan ook te beantwoorden of uit te zoeken.
Jij hebt je veelal belangeloos met veel energie ingezet voor het algemeen belang. In welke functie jij ook actief bent, jij hebt eigenlijk maar één agenda, namelijk het belang van de practicus, en in het bijzonder de paardenpracticus.

Het is mij dan ook een groot genoegen om aan jou, prof. dr. Marianne Marijke Baronesse Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, namens de leden, voorgedragen door het hoofdbestuur en bekrachtigd door de ledenraad, de oevreprijs van de maatschappij te mogen overhandigen en je te benoemen tot lid van verdienste van de KNMvD." 


In haar dankwoord blijkt prof. Sloet's liefde voor het vak en spreekt ze over haar directe en open aanpak waarmee ze soms, naar eigen zeggen, redelijk hard op iemands tenen stampt. “Klaarblijkelijk is me dat niet heel erg kwalijk genomen,” zegt prof. Marianne Sloet. “Er is een ding wat ik heel jammer vind. Dat is dat Henk Vaarkamp dit niet meemaakt.”