0 accreditatie
punten

GEANNULEERD: 27e Veterinaire Informatiedag voor de Seniordierenartsen

  26 maart 2020  in Utrecht

Gezien de snelle verspreiding van het Coronavirus, ook in Nederland, heeft de projectgroep Informatievoorziening voor Senior dierenartsen besloten de informatiedag  op donderdag 26 maart 2020 te annuleren.


Inschrijven voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk.

Gezien de snelle verspreiding van het Coronavirus, ook in Nederland, heeft de projectgroep Informatievoorziening voor Seniordierenartsen besloten, in goed overleg met het bureau van de KNMvD, de informatiedag  op donderdag 26 maart 2020 te annuleren.

Zeker voor ons als senioren zou een dergelijke bijeenkomst extra risico’s op besmetting met zich meebrengen. Na 26 succesvolle Merevelddagen zullen we elkaar dit keer niet kunnen treffen, en zullen we de sprekers ook ons aandachtig auditorium moeten onthouden. In overleg met het Bureau van de KNMvD is ook besloten dat aan de deelnemers, die reeds ingeschreven zijn en de deelnamekosten hebben voldaan,  deze zullen worden gerestitueerd.

De Projectgroep gaat er van uit dat het Coronavirus de zomer niet zal overleven, en gaat nu welgemoed voorbereidingen treffen voor de volgende bijeenkomst voor senior dierenartsen die voorzien is in het najaar 2020. U zult daarover, zoals gebruikelijk, tijdig geÏnformeerd worden.

De projectgroep wenst u allen toe, dat u  en de uwen van het virus gevrijwaard blijven.

Algemene informatie
Op donderdag 26 maart a.s. zal de zevenentwintigste veterinaire informatiedag voor seniordierenartsen worden gehouden. De Projectgroep biedt u weer een interessant en informatief programma aan met zeer bekende inleiders die spreken over actuele, soms prikkelende thema’s die raakvlakken hebben met onze professie. De indeling van het programma is zoals gebruikelijk: twee lezingen met een ruime pauze en napraten voor de onderlinge contacten.

Voorjaarsprogramma 2020
De projectgroep nodigt u uit voor deze informatiedag op donderdag 26 maart a.s. in Restaurant Boerderij Mereveld te Utrecht. 

Indeling van de dag
10.30 uur  Ontvangst met koffie
11.00 uur  De opening van deze 27e bijeenkomst wordt verricht door drs. B.D.S.(Bart) de Ruiter, Clustervoorzitter DIMEO, bestuurslid KNMvD. Hij spreekt over de   ontwikkelingen binnen de KNMvD.
11.10 uur  De eerste lezing wordt verzorgd door de primatoloog Prof. dr. J.A.R.A.M (Jan) van Hooff, emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie aan de Universiteit van Utrecht. De titel van zijn voordracht luidt: ‘Van impulsief instinctautomatisme naar rationeel-emotionele gemotiveerdheid’.
12.30 uur  Lunch
14.00 uur  De middaglezing wordt verzorgd door de heer Hans Huijbers, oud-voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. De titel van zijn voordracht luidt: ‘Circulaire economie in de landbouw’.
15.30 uur  Borrel en gezellig samenzijn
16.30 uur  Einde bijeenkomst

Aanmelding en kosten
Boerderij Mereveld biedt ruimte aan ca 130 deelnemers. De inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de aanmelding. De projectgroep  verzoekt u derhalve u tijdig aan te melden (uiterlijk 13 maart a.s.) via de paarse inschrijfknop bovenaan deze pagina of de witte inschrijfknop rechts op deze pagina.

De bijdrage voor de kosten van de dag is € 40,- (incl. 21% btw) per aangemeld persoon. De prijs is wat verhoogd omdat de KNMvD er naar streeft de dag kostendekkend te maken. U kunt de deelnamekosten digitaal betalen tijdens het online aanmelden (iDeal). Naast digitaal betalen is er ook een mogelijkheid tot automatische incasso, dit kunt u bij uw inschrijving aangeven. Het bedrag van de automatische incasso wordt dan ongeveer 2 weken voor de bijeenkomst van uw rekening afgeschreven. Ook is er een mogelijkheid om de deelnamekosten gepast te voldoen bij de ontvangst op Mereveld.

Bereikbaarheid
Boerderij Mereveld is gemakkelijk bereikbaar. De boerderij is gelegen op slechts 15 minuten loopafstand vanaf het NS station Utrecht Lunetten. De projectgroep denkt u, seniordierenartsen, hiermee weer een boeiende dag vol variatie en discussie te kunnen aanbieden en heet u graag welkom op donderdag 26 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Projectgroep Veterinaire Informatie voor Seniordierenartsen,
Vera Baumans, Tjebbe Hepkema, Ed ter Laak, Theo van Noort, Jan Peelen en Koos Verhoeff.
P.S. Voor de verslagen van eerdere informatiedagen zie de site: https://www.knmvd.nl/verslagpagina-over-de-activiteiten-van-het-platform-senioren/

 

Belangrijke informatie:

Datum
26 maart 2020
Accreditatie punten
0 punten
Inschrijven helaas niet meer mogelijk.