0 accreditatie
punten

Driedaagse incompany training Vertrouwenspersoon

  3 november 2021  in Houten

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon wordt verplicht omdat dit de kwaliteit en veiligheid op de werkvloer verbetert. Om de rol van vertrouwenspersoon goed te kunnen vervullen, zijn een wettelijk beschermde positie en kwaliteitseisen nodig. Om u goed voor te bereiden op de maatregelen uit het wetsvoorstel, biedt de KNMvD u deze driedaagse  incompany training Vertrouwenspersoon. Hoe meer praktijken een vertrouwenspersoon aanstellen, hoe meer veterinaire werknemers betere ondersteuning krijgen als zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie. Met deze training kiest u voor kwaliteit en veiligheid in uw praktijk.


Inschrijven voor dit evenement

Het aangenomen wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (oktober 2020) maakt dat ook u, als dierenarts werkgever, verplicht bent om een vertrouwenspersoon aan te stellen. U bent er wel  vrij in om dit naar eigen voorkeur te organiseren (intern, extern of via uw beroepsorganisatie).

Het doel is het verminderen en voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen. Hoe meer praktijken een vertrouwenspersoon aanstellen, hoe meer veterinaire werknemers betere ondersteuning krijgen als zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie.

Om de rol van vertrouwenspersoon goed te kunnen vervullen, zijn een wettelijk beschermde positie en kwaliteitseisen nodig. Daarom wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Om u hier goed op voor te bereiden, biedt de KNMvD u deze driedaagse  incompany training Vertrouwenspersoon.

Kies voor kwaliteit en een veilige werkplek voor iedereen en zorg dat u uw vertrouwenspersoon goed geregeld heeft.

Data:

3, 11 en 24 november 2021

Tijd:

10.00 – 17.00 uur

Locatie:

Houten (in verband met live oefenen van rollenspellen)

Kosten:

Leden hebben voorrang en betalen € 999,-.
Niet-leden betalen € 1500,-.

Voor wie:

Voor professionals in de dierenartsenpraktijk die de rol van vertrouwenspersoon hebben of krijgen.
 Aanmelden gaat via de dierenarts werkgever.

Programma:

DAG 1

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.30 Welkom, toelichting totale programma,
huishoudelijke zaken, kennismaking
deelnemers
10.30 – 11.15 Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Wat is de impact voor slachtoffer en
organisatie?
11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.30 Rol Vertrouwenspersoon
12.30 – 13.30 lunch
13.30 – 15.00 Communicatie
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 Vertrouwenspersoon binnen de
organisatie
16.30 – 17.00 Nabespreking, tijd voor reflectie

 

DAG 2

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10. 15 Introductie van deze dag en terugblik op
blok 1
10.15 – 11.15 Je eigen houding als vertrouwenspersoon
11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.30 Oefenen met rollenspellen
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Juridisch kader
14.15 – 14.45 Conflicttheorie
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Rollenspellen
16.00 – 16.45 Vertrouwenspersoon Integriteit
16.45 -17.00 Nabespreking, reflectie en
huiswerkopgave

DAG 3

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.15 Welkom, terugblik op dag 1 en 2
10.15 – 10.45 Jaarplan en jaarverslag
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.00 Welke oplossingen zijn er?
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Integriteit
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 -16.30 Rollenspellen
16.30 -17.00 Reflectie, evaluatie

 

 

 

 

 

Belangrijke informatie:

Datum
3 november 2021
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Cursus