15 accreditatie
punten

Effectief communiceren met personeel en cliënten

  22 januari 2019  in Utrecht

Na het volgen van deze cursus: kunnen deelnemers 4 communicatiestijlen onderscheiden en aangeven wat de sterke en zwakke kanten van elke stijl zijn. Weten de deelnemers wat hun eigen communicatiestijl is en door welke primaire sociale behoeften hun eigen gedrag en communicatie wordt gedreven. Beschikken deelnemers over een observatie-instrument waarmee zij de communicatiestijl van hun gesprekspartner kunnen bepalen. Kunnen deelnemers verklaren waardoor negatieve spanningen ontstaan in samenwerkingsverbanden tussen diverse communicatiestijlen. Hebben deelnemers een communicatieplan opgesteld en in de praktijk uitgevoerd, waardoor negatieve spanning in een relatie met een cliënt en/of personeelslid aantoonbaar is verminderd en de onderlinge communicatie in haar geheel is verbeterd.


Inschrijven voor dit evenement

Datum en tijd
Dinsdag 22 januari (09.00 – 16.30), dinsdag 5 februari (09.00 – 16.30) en dinsdag 19 maart (09.00 – 13.15)

Programma

1e dag:

08.30 – 09.00 uur:         Ontvangst
09.00 – 09.30 uur:         Kennismaking en presentatie van de leerdoelen
09.30 – 10.30 uur:         Inleiding op de Communicatiestijlenleer (interactief)
10.30 – 10.45 uur:         Pauze
10.45 – 12.00 uur:         Vervolg van de Communicatiestijlenleer (theorie)
12.00 – 12.45 uur:         Lunch
12.45 – 15.00 uur:         Herkennen van Communicatiestijlen (interactief)
15.00 – 15.15 uur:         Pauze
15.15 – 16.00 uur:         Vervolg herkenning van Communicatiestijlen (interactief)
16.00 – 16.30 uur:         Vaststelling eigen hoofdcommunicatiestijl (interactief)
16.30 – 16.45 uur:         Dagevaluatie en uitreiking huiswerkopdracht

Huiswerkopdracht

2e dag:

08.30 – 09.00 uur:         Ontvangst
09.00 – 09.30 uur:         Terugkoppeling 1e dag en controle huiswerk
09.30 – 10.30 uur:         Reacties op stress en spanning (combinatie van theorie en interactief programma)
10.30 – 10.45 uur:         Pauze
10.45 – 11.30 uur:         Vervolg van reacties op stress en spanning (interactief)
11.30 – 11.45 uur:         Terugkoppeling van het huiswerk naar de inhoud van de ochtend (interactief)
11.45 –  12.00 uur:         Uitleg Sociale Flexibiliteit (interactief)
12.00 – 12.45 uur:         Lunch
12.45 – 16.00 uur:         Communicatieplan schrijven (interactief)
16.00 – 16.30 uur:         Dagevaluatie en uitreiking presentatieopdracht

Huiswerkopdracht

3e dag:

08.30 – 09.00 uur:         Ontvangst
09.00 – 12.00 uur:         Persoonlijke presentaties Communicatieplannen en Feedback (interactief)
12.00 – 12.30 uur:         Slotevaluatie en uitreiking deelnamecertificaten
12.30 – 13.15 uur:         Afsluitende lunch

Totale studiebelasting:              20 uur

Locatie
Cursus en Vergadercentrum Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht

Kosten
De kosten bedragen € 945,00. Dit is inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee enz. BTW wordt over dit scholingsprogramma niet in rekening gebracht.

Inschrijven
De cursus gaat van start bij een deelname van 6 – 12 personen. Bij een tekort of een te veel aan deelnemers overleggen we met de deelnemers over alternatieve mogelijkheden. Je kunt je aanmelden door een email te zenden aan info@urcoaching.nl met de vermelding van de gewenste cursuscyclus en je persoonlijke UDN/UNN nummer .  Hierna sturen wij je over de post de verdere benodigde informatie en een factuur en is je deelname definitief geregistreerd.

 

 

Belangrijke informatie:

Datum
22 januari 2019
Accreditatie punten
15 punten
Diersoort
Dierenarts breed