3 accreditatie
punten

Intervisiebijeenkomst i-4-1 Health

  29 januari 2019  in Geel

Voorlopige resultaten en hoe houden we de gedragsverandering vast?
In 2017 en 2018 is de coaching van pluimvee- en varkenshouders binnen i-4-1-Health van start gegaan. Op deze intervisiebijeenkomst zullen we voorlopige resultaten presenteren van het geobserveerde antibioticumgebruik, de gevonden resistenties en hoe de coaching is toegepast en heeft uitgepakt.


Inschrijven voor dit evenement

Uit de literatuur en uit voorgaande projecten weten we dat wanneer een gedragsverandering heeft plaatgevonden na enige tijd ‘terugval’ is naar het oude ongewenste gedrag. In de tweede helft van de bijeenkomst willen we laten zien en discussiëren over hoe we het gewenste gedrag door de veehouder kunnen vasthouden. Sommigen gebruiken hiervoor data uit de productiekolom anderen gebruiken andere hulpmiddelen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we de pluimvee- en varkensdierenartsen uit Nederland en Vlaanderen samenbrengen en voorlopige resultaten presenteren. Daarnaast willen we verkennen wat er nodig is om het gewenste gedrag vast te houden bij de veehouder.

Programma

14:15 uur Ontvangst voor rondleiding (optioneel)
14:30 uur Rondleiding Proefbedrijf Geel Nathalie Sleeckx & Johan Zoons
Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel
15:30 uur Ontvangst plenaire programma
16:00 uur Welkomstwoord en opening Johan Zoons & Arjan Stegeman
Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel
& Universiteit Utrecht
16:15 uur Coaching in i-4-1-Health en voorlopige resultaten Angelique van den Hoogen & Nele Caekebeke
Universiteit Utrecht & Universiteit Gent
17:00 uur Voorlopige resultaten resistentie & casus Moniek Ringenier
Universiteit Gent
17:45 uur Diner
18:45 uur Workshop I
Data om veehouders te sturen en motiveren
PeheStat als voorbeeld in de pluimveehouderij
Tommy van Limbergen
Universiteit Gent
19:45 Workshop II
Reinforcement in de praktijk;
hoe houden we gedragsverandering vast?
Merel Postma & Manon Houben
Universiteit Gent & Gezondheidsdienst voor Dieren
20:45 uur Samenvatting en afsluiting Arjan Stegeman
Universiteit Utrecht
21:00 uur Borrel

 

Locatie

Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW Geel

 

Belangrijke informatie:

Datum
29 januari 2019
Accreditatie punten
3 punten
Diersoort
Landbouwhuisdieren