Leerlijnvergadering Commissie Vleeskalveren

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de leerlijnvergadering. Mark Heijmans, bodem-, water- en luchtdeskundige van de LTO, zal de discussie in politiek en omgeving duiden over stikstof,  natuur, dieraantallen, rol Europa/rijk/provincie, oplossingen en dilemma’s, rol LTO Nederland, effect voor kalverhouders, relaties met andere dossiers zoals fosfaatrechten, kalverimporten, kringlooplandbouw, hokgrootte, positie integraties. 

Activeer eerst je Vet-login

Ben je al bekend in ons systeem, maar kun je nog niet inloggen?

Vet-login activeren

Nog geen Vet-login?

Als dierenarts of student diergeneeskunde kan je hier een Vet-login aanvragen via onze ledenadministratie.

Vet-login aanvragen

Lees hier de veelgestelde vragen over Vet-login