Leerlijnvergadering Commissie Vleeskalveren

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de leerlijnvergadering. Mark Heijmans, bodem-, water- en luchtdeskundige van de LTO, zal de discussie in politiek en omgeving duiden over stikstof,  natuur, dieraantallen, rol Europa/rijk/provincie, oplossingen en dilemma’s, rol LTO Nederland, effect voor kalverhouders, relaties met andere dossiers zoals fosfaatrechten, kalverimporten, kringlooplandbouw, hokgrootte, positie integraties. 

Nog geen profiel?

Als dierenarts, student diergeneeskunde, paraveterinair of andere medewerker van een dierenartsenpraktijk, kan je een profiel aanmaken.

Voordelen van een profiel bij de KNMvD

Wat is Vet-login?

Vet-login is de nieuwe methode om in te loggen op www.knmvd.nl. Deze inlogmethode vervangt het oude Z-login voor wat betreft toegang tot het ledengedeelte op de website van de KNMvD.

 

Meer informatie? Lees ook de veelgestelde vragen over VET-login.