5.5 accreditatie
punten

Online training jongveeopfok

  1 november 2018

Dit jaar besteedt de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen NZO en LTO, aandacht aan jongveeopfok. Zij doen dit onder andere door melkveehouders een online training aan te bieden. Het doel is om met beter management en huisvesting in te zetten op preventie. De dierenarts kan hierin ook een belangrijke rol spelen.


Inschrijven voor dit evenement

Met een verbeterde jongveeopfok is veel winst te behalen

Een verbetering van de jongveeopfok betekent niet alleen het terugbrengen van kalversterfte, maar ook het voorkomen van problemen als hoesten, diarree of een groeidip. De eerste winst is natuurlijk een beter welzijn voor het kalf. Kalveren die niet ziek worden, blijken bovendien later als melkkoe gemiddeld langer te leven en een hogere levensproductie te hebben. Dat is niet alleen goed voor de koe, maar ook winst voor de melkveehouder. Door te focussen op preventie met optimale huisvesting en management, kan bovendien het gebruik van antibiotica teruggebracht worden.

De rol van de dierenarts

Dierenartsen zijn verantwoordelijk voor dierwelzijn. De meest voor de hand liggende manier om te dit te doen is het behandelen van zieke dieren. De meeste winst is echter te behalen als ze nog een stap verder gaan: voorkomen dat dieren überhaupt ziek worden. Dat vraagt om een meer adviserende rol van de dierenarts.

Concreet kan de dierenarts verschillende dingen doen. De eenvoudigste stap is de melkveehouders op de online training wijzen en hen aan moedigen deze te volgen. Daarnaast kan hij of zij zelf een adviserende rol oppakken. Dit kan in een eenvoudige vorm door tips met betrekking tot preventie te geven tijdens bedrijfsbezoeken. Een grotere stap is bijvoorbeeld preventiescans of coaching aan te bieden naast hun reguliere diensten. Dat vraag uiteraard om aanpassingen, zoals een nieuw verdienmodel en het ontwikkelen van adviseursvaardigheden. Het is echter zeker mogelijk om te doen en kan veel voldoening voor de dierenarts èn de melkveehouder geven.

Online training Jongveeopfok: Advies gebaseerd op bewijzen

Jongveeopfok is de afgelopen tijd veel in de belangstelling geweest en er komen uit diverse hoeken verschillende adviezen. Ook onder melkveehouders bestaan verschillende methoden. Het is goed om met elkaar terug te gaan naar de basis. Wat is aantoonbaar goed voor de dieren? Hoe kunnen we dat praktisch uitvoeren in de praktijk? De training die de Duurzame Zuivelketen aanbiedt aan melkveehouders combineert inzichten uit de wetenschap en praktische oplossingen van melkveehouders zelf. De adviezen die gegeven worden zijn dus uitvoerbaar voor de boer én bewezen goed voor kalf en koe. Daarnaast kunnen melkveehouders met elkaar en een online coach te discussiëren over mogelijke oplossingen.

De online training wordt niet gezien als vervanger van meer gebruikelijke dagtrainingen of bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken voor dierenartsen. Het wordt juist gezien als een mooie aanvulling die past bij deze tijd. Online training is flexibel en melkveehouders kunnen zelf bepalen wanneer ze ermee aan de slag gaan.

Aanbieding voor melkveehouders

Middels een bijdrage van de Duurzame Zuivelketen kunnen melkveehouders afgelopen voorjaar de cursus aanschaffen voor € 29 in plaats van € 300. Henry Voogd, programmaleider Diergezondheid en dierwelzijn van de Duurzame Zuivelketen: “Het is eigenlijk een cadeautje voor de melkveehouders. Met het eerste zieke kalf dat voorkomen wordt, hebben melkveehouders hun investering al terugverdient’”. Dierenartsen die melkveehouders willen doorsturen naar de training kunnen dat via deze link doen: www.cowsignals.com/jongvee

Aanbieding voor dierenartsen

Omdat CowSignals, de organisatie achter de online training, gelooft in een sectorbrede aanpak, is er nu ook een aanbieding voor dierenartsen. Oprichter Joep Driessen “We vinden het belangrijk dat dierenartsen die willen weten waar de melkveehouders mee bezig zijn, de training ook kunnen volgen. Zo kunnen ze meer klanten coachen naar een betere jongveeopfok. We hebben daarom nu tijdelijk, speciaal voor de dierenarts, een korting van 50% beschikbaar”.

Dierenartsen die interesse hebben,  meer informatie vinden en zich inschrijven met de kortingscode DIERENARTS50% via www.cowsignals.com/jongvee. Zij krijgen daarvoor 5,5 nascholingspunten voor deze cursus bij het CKRD.

Belangrijke informatie:

Datum
1 november 2018
Accreditatie punten
5.5 punten
Diersoort
Landbouwhuisdieren