Antibioticagebruik bij vleeskonijnen gedaald

Uit monitoring blijkt het antibioticagebruik bij vleeskonijnen in 2017 met 26,5% afgenomen ten opzichte van 2016. Het absolute gebruik van derde keuzemiddelen, de middelen die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid, is bovendien meer dan gehalveerd en er is in tegenstelling tot 2016 geen colistine gebruikt. De SDa constateert tevens dat een deel van de bedrijven nog een hoog gebruik heeft en stelt voor in analogie met hetgeen bij de andere gemonitorde diersectoren is uitgevoerd, een ‘Kritische succesfactoren-studie’ uit te voeren. De SDa verwacht dat een dergelijke studie zal leiden tot handelingsperspectief voor bedrijven met een hoog gebruik die geacht worden het antibioticumgebruik verder terug te dringen.  Het SDa-expertpanel zal op basis van de resultaten van deze studie en de antibioticumgebruiksgegevens van 2018 bepalen of en op welke wijze het benchmarken als instrument ingezet kan worden.

Een overzicht van de activiteiten van de SDa in 2018 kunt u vinden in het SDa-Jaarverslag 2018

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.