• Sollicitatiegegevens: 4 weken na einde sollicitatieprocedure, tenzij toestemming sollicitant (dan echter nog steeds maximaal 1 jaar)
  • Personeelsdossier: 2 jaar na uitdiensttreding werknemer
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): 2 jaar na uitdiensttreding werknemer (de algemene gedachte is dat deze info valt onder het personeelsdossier)
  • Loonbelastinggegevens: 5 jaar na uitdiensttreding werknemer
  • Fiscaal relevante gegevens: 7 jaar (soms 10 jaar, kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie)
  • Salarisadministratie: 7 jaar na einde dienstverband
  • Personeelsdossier: 2 jaar na einde dienstverband

Extra informatie: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

Heb je nog vragen? Bel gerust naar het juridisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.