Centrale registratie antibioticavoorschriften in de melkgeitensector

In 2019 gaat de melkgeitensector het antibioticagebruik centraal registreren. Dit gebeurt op vrijwillige basis als onderdeel van het programma Duurzame Geiten Zuivelketen. Geitenhouders die hieraan deelnemen zullen hun binnenkort hun dierenarts benaderen om de voorgeschreven antibiotica per diercategorie centraal te registreren. Meer informatie vind u hier.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.