nieuws

Richtlijn Erfelijke aandoeningen ... hond en kat

De richtlijn ondersteunt dierenartsen bij de objectivering van welzijnsrisico's met een erfelijke component, en bij het informeren van de diereigenaar. Anderzijds behandelt de richtlijn hoe veterinaire handelingen kunnen bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor de honden en katten.


Nieuw: PE-Veterinair

Direct naar PE-Veterinair

Persoonlijk overzicht van erkende bij- en nascholingsactiviteiten.

CURSUSAANBIEDER 
Klik hier voor uw inloggegevens.

DIERENARTS
Z login-account WEL gekoppeld aan KNMvD? Log hiermee ook in bij PE-Veterinair. Klik hier: direct inloggen PE-Veterinair. 

Z login-account NIET gekoppeld aan KNMvD? Klik hier: naar aanvraagformulier. U ontvangt een e-mail om met uw bestaande Z login toegang te krijgen tot PE-Veterinair of om eerst een Z login-account aan te maken.

> Direct inloggen PE-Veterinair met Z login

Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Uit het veld

Naar overzicht
Pieter van Iren

Een congres in een nieuwe vorm … is nieuw ook beter?

Dit jaar komt mijn eerste bescheiden lustrum als practicus in zicht, een mooie mijlpaal! Wat is er veel gebeurd in die vijf jaar: zoveel dingen voor het eerst gezien, gedaan, onderzocht, behandeld of geopereerd. Kortom, het leven van een practicus. In de praktijken waar ik heb gewerkt kwam ik binnen als ‘de nieuwe’ en kwam bij alles dat ik anders deed dan de oudere collega steevast de vraag van de veehouder: “Is dat nieuw?” Soms was dat zo, soms was mijn aanpak misschien niet nieuw, maar wel anders. Gelukkig pakte dat vaak goed uit, maar soms ook niet. …

url: http://solr1:8080/solr/knmvd/search?wt=json&q=nims_sm:*12108442 AND (accessibility_s:(P B)^0.0005 )&rows=3&start=0

Actueel

Naar overzicht
13 oktober 2015
het Geschenk ter Onderscheiding wordt uitgereikt aan dierenartsen die zich bijzonder inzetten voor de belangen van de beroepsgroep

FVE
12 oktober 2015
De FVE vraagt uw medewerking. Vul de vragenlijst in. Het onderzoek is anoniem en zal niet meer dan 5 minuten duren.
23 september 2015
Ter voorbereiding op het debat over de Oostvaardersplassen op 24 september heeft de KNMvD een brief aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd.

Sponsors

141125_royal_canin_logo.jpg

 

 


Dossier updates

url: http://solr1:8080/solr/knmvd/search?wt=json&q=(nims_path_sm:12108692) AND (accessibility_s:(P B)^0.0005 )&rows=6&start=0&sort=lastupdateddate_dt%20desc
Dossier Röntgen
In dit dossier alle informatie over röntgen.
Dossier Dieren op reis
Hier vindt u vragen en antwoorden over het dierenpaspoort dat geldt vanaf 29 december 2014.
Dossier Kengetallen
Rapport van de FVE met resultaten over een onderzoek onder dierenartsen om demografische, arbeidsmarkt en financiële indicatoren te kunnen vergelijken binnen Europa.
Dossier PED
In dit dossier vindt u het laatste nieuws, relevante artikelen en links over PED, een virusziekte bij varkens.
Dossier Meldcode dierenmishandeling
Sikke de Graaf vertelt waar dierenartsen op kunnen letten als zij bij een mogelijk geval van paardenmishandeling worden geroepen.
Dossier Specialisatie
Potentiële leden voor het European Veterinary Dentistry College kunnen credentials insturen tot 31 januari 2015

Terug naar menu