nieuws

Werkbezoek EZ en NVWA maakt knelpunten UDD-regeling duidelijk

De aanstaande evaluatie van de UDD-regeling was voor partijen in de Taskforce ABRES varken (LTO, NVV, NEVEDI, COV, GD, CPD en KNMvD) aanleiding om een delegatie van het ministerie van EZ en de NVWA kennis te laten maken met de knelpunten van de UDD-regeling in de praktijk.


Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Uitgelicht: Groep GGL

De GGL vertegenwoordigt praktiserende dierenartsen werkzaam in de sectoren varkens, herkauwers, pluimvee en vleeskalveren. De GGL heeft als belangrijk doel te komen tot een goede belangenbehartiging van alle dierenartsen werkzaam in de landbouwhuisdierensector. Verder wil de Groep het functioneren van de dierenartsen stimuleren en optimaliseren, en de ontplooiing van dierenartsen bevorderen.

Uit het veld

Naar overzicht
Gerd Theel
Dierenarts, praktijk Naarden

Filipijnen

Wat leuk dat de GGG van de KNMVD regelmatig nieuwsbrieven verstuurt. Zo blijven we op de hoogte van recente ontwikkelingen en worden we geattendeerd op leuke kansen. Zo worden we uitgenodigd om als vrijwilliger mee te helpen bij een sterilisatieproject op de Filipijnen.

url: http://solr1:8080/solr/knmvd/search?wt=json&q=nims_sm:*12108442 AND (accessibility_s:(P B)^0.0005 )&rows=3&start=0

Actueel

Naar overzicht
27 februari 2015
Vanwege de risico’s die verbonden zijn aan het misbruik van ketamine door mensen en de problemen die dat wereldwijd met zich mee brengt, heeft China bij de internationale Commision on Narcotic Drugs een voorstel ingediend voor een zwaardere classificatie in het internationale handelsverkeer.
SDa
26 februari 2015
Het SDa-expertpanel heeft voorlopige benchmarkwaarden vastgesteld voor gespeende biggen. Met het vaststellen van voorlopige benchmarkwaarwaarden voor gespeende biggen is een langdurig traject goed afgerond.
KNMvD
13 februari 2015
Tijdens de ledenraadsvergadering van 12 februari 2015 is Merel Langelaar geïnstalleerd als nieuwe vicevoorzitter van de KNMvD. Zij volgt Brigitte Cornelissen op, die in november 2014 statutair is afgetreden. Hiermee is het KNMvD-bestuur weer op volle sterkte.

Sponsors

141125_boehringer_ingelheim_logo.jpg141125_royal_canin_logo.jpg

Dossier updates

url: http://solr1:8080/solr/knmvd/search?wt=json&q=(nims_path_sm:12108692) AND (accessibility_s:(P B)^0.0005 )&rows=6&start=0&sort=lastupdateddate_dt%20desc
Dossier Dieren op reis
Hier vindt u vragen en antwoorden over het dierenpaspoort dat geldt vanaf 29 december 2014.
Dossier PED
In dit dossier vindt u het laatste nieuws, relevante artikelen en links over PED, een virusziekte bij varkens.
Dossier Meldcode dierenmishandeling
Sikke de Graaf vertelt waar dierenartsen op kunnen letten als zij bij een mogelijk geval van paardenmishandeling worden geroepen.
Dossier Specialisatie
Potentiële leden voor het European Veterinary Dentistry College kunnen credentials insturen tot 31 januari 2015
Dossier Vogelgriep
Staatssecretaris Dijksma (EZ) informeert de Tweede Kamer over de succesvolle conferentie inzake dierenwelzijn. Samen met haar Duitse en Deense ambtsgenoten heeft zij een verklaring opgesteld. Dit over zaken die zij nodig achten op dierenwelzijnsterrein.
Dossier Dieren op reis
De KNMvD heeft een aanvraag ingediend bij de NVWA om het nieuwe paspoort voor Gezelschapsdieren uit te mogen geven. Vanaf 29 december 2014 zijn nieuwe Europese Verordeningen van kracht m.b.t. het intraverkeer en import uit 3e landen van honden, katten en fretten.

Terug naar menu