Corona en de RI&E

In juni heeft een hele week in het teken gestaan van de RI&E, ook bij de KNMvD. Elke dag is een ander thema besproken. Veiligheid én gezondheid zijn echter onderwerpen die het hele jaar door aandacht verdienen. Zeker nu er wereldwijd gewaarschuwd wordt dat de coronacrisis niet de laatste virusuitbraak zal zijn, is het extreem belangrijk om voor een actuele én getoetste RI&E te zorgen.

De Inspectie SZW handhaaft de Arbowet en dus ook op risico’s op besmettingen, zoals nu door COVID-19. Zij ziet toe op situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die werknemers verrichten. Denk dan aan personeel in het ziekenhuis. Maar de Inspectie ziet ook toe op situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling voortvloeit uit het algemene besmettingsgevaar. Hierbij kun je denken aan winkels maar dus ook aan dierenartsenpraktijken.

Het coronavirus moet in de RI&E expliciet als risico worden benoemd en elke werkgever moet maatregelen nemen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Ga er niet van uit dat de oude RI&E volstaat, want daarin is geheid geen aandacht geschonken aan virusuitbraken onder de mensen! En dus voldoet deze RI&E niet meer, met het gevaar dat de Inspectie een hoge boete oplegt.

KNMvD en RI&E

De huidige, in opdracht van de KNMvD ontwikkelde, RI&E benoemt het coronavirus wel. Werkgevers moeten vervolgens aangegeven welke maatregelen ze getroffen hebben om de gezondheid en veiligheid van werknemers en klanten te beschermen. Niets menselijks is de dierenarts-werkgever vreemd, dus het feit dat een klus als het actualiseren van de RI&E steeds op de lange baan wordt geschoven, is niet vreemd. Maar wacht er niet meer mee, pak het op.

Ten behoeve van de uitvoering van de RI&E heeft de KNMvD in samenwerking met Vitaal Ondernemen/Arbode een methodiek opgesteld die dierenartsenpraktijken kunnen gebruiken. Doel van deze methodiek is het vergemakkelijken van het RI&E-proces, zodat dit vlot maar volledig kan worden gerealiseerd.

Je kunt een (basis) RI&E aanvragen door te mailen naar Jorine Barents, juridisch beleidsmedewerker bij de KNMvD, via j.barents@knmvd.nl. Deze aanvraag is gratis voor leden met het ondernemerslidmaatschap van de KNMvD, maar moet nog ingevuld en getoetst worden. Niet-leden betalen voor een (basis)RI&E 1250 euro.

Klik hier voor meer informatie over de RI&E aanvraagprocedure.

Gerelateerde artikelen in de ‘Week van de RI&E 2021’:
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen