De stemmen zijn geteld!

De stemmen zijn geteld. Het KNMvD bestuur is gekozen: er is een nieuwe penningmeester en vier leden van het bestuur, tevens clustervoorzitters. De clusterbesturen zijn geformeerd. De Ledenraad heeft gisteravond, 29 november, de penningmeester en de bestuursleden/clustervoorzitters gekozen.

Het uitbrengen van de stemmen voor de clusterbesturen en Raad van Afgevaardigden vond plaats in de verkiezingsperiode van 16 november t/m 23 november.

De KNMvD heeft 3775 stembiljetten in omloop gebracht voor de verkiezing van kandidaten voor de clusterbesturen en de Raad van afgevaardigden. Van deze stembiljetten zijn 831 biljetten (22%) retour gekomen. Daarvan waren 828 stemmen geldig en 3 stemmen ongeldig.

  • Voor de verkiezing van kandidaten voor het cluster landbouwhuisdieren zijn 316 stemmen uitgebracht.
  • Voor de verkiezing van kandidaten voor het cluster gezelschapsdieren zijn 257 stemmen uitgebracht.
  • Voor de verkiezing van kandidaten voor het cluster DIMEO zijn 166 stemmen uitgebracht.
  • Voor de verkiezing van kandidaten voor het cluster Paard zijn 89 stemmen uitgebracht.

Dit is het nieuwe KNMvD-bestuur en de Raad van Afgevaardigden (voorgesteld per cluster):


Voorzitter: Merel Langelaar


Penningmeester: Annelies Melskens-Vermeer

Cluster DIMEO


Clustervoorzitter: Bart de Ruiter


Clusterbestuur: Merel Postma en Jan Lambers


RvA: Dick Groothuis, Merijn Jansen en Tijmen van de Vuurst

Cluster Gezelschapsdieren


Clustervoorzitter: Tjerk Bosje


Clusterbestuur: Karin Hoogendijk en Maico Boumans

  
RvA: Ischa Swartz, Femke Kiestra, Annemarie Wieman en Tessa Könning

Cluster Landbouwhuisdieren


Clustervoorzitter: Erwin Hoogland


Clusterbestuur: John Vonk en Dimitry Verduyn


RvA: Bas Landman, Gonnie Nodelijk en Vinod Shankar

Cluster Paard


Clustervoorzitter: Esmee Smiet


Clusterbestuur: Christine Arentshorst en Fenna Westerduin


RvA: Marianne Sloet en Thibault Frippiat

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.