De veterinaire kosten van het opvangen van zwerfdieren

Wie is verantwoordelijk voor beslissingen over en kosten van veterinaire zorg?

Als uitgangspunt geldt dat de eigenaar van een dier verantwoordelijk is voor het nemen van de beslissingen over veterinaire zorg van zijn/haar huisdier en voor de daarbij horende kosten. Als een eigenaar niet bereikbaar is, mag de behandelend dierenarts in spoedgevallen zelfstandig beslissingen nemen. Immers, de dierenarts heeft vanuit de Wet Dieren (artikel 4.2) een zorgplicht. Van belang hierbij is dat de dierenarts dit besluit wel moet kunnen motiveren.

Maar wat nu als een dier geen eigenaar heeft?

Als een dier geen eigenaar heeft, is de gemeente gedurende twee weken verantwoordelijk voor de opvang van het gevonden dier. “De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is” (Burgerlijk Wetboek, boek 5 art.8 lid 3). Dit is één van de redenen dat enkele gemeenten aan minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben gevraagd om een chip- en registratieplicht voor zwerfkatten, zoals die nu al geldt voor honden. Minister Schouten onderzoekt op dit moment deze wens van de gemeenten. Dit blijkt uit haar kamerbrief van 4 oktober 2018: “De overlast van zwerfkatten verschilt per gemeente. Ik acht een landelijke chipplicht voor katten disproportioneel vanwege de kosten die gemoeid zijn met de invoering van een I&R systeem en ook de handhavende lasten die er uit voortvloeien. Overeenkomstig mijn toezegging op de motie van D66 over het in staat stellen van gemeenten een chipplicht te regelen, onderzoek ik nu welke belemmeringen gemeenten ervaren bij het invoeren van een lokale chipplicht. Ik ben hierover inmiddels in gesprek met een gemeente. Indien er daadwerkelijk belemmeringen zijn, zal ik mij inzetten een lokale chipplicht mogelijk te maken. Ik beoog u eind dit jaar te informeren over de uitkomsten van deze analyse“.

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van zwerfdieren vaak over aan de plaatselijke dierenambulance of dierenasiel. Deze partijen onderhandelen vervolgens met de lokale dierenarts over een kortingsregeling als een zwerfdier behandeling nodig heeft. Dit betekent wel dat in dat geval de betreffende dierenarts voor een deel van de kosten opdraait.

Wat wil de KNMvD?

  • De KNMvD is van mening dat de volledige kosten voor de diergeneeskundige zorg van zwerf- en wilde dieren bij de samenleving moet liggen en niet bij de dierenarts.
  • De KNMvD is voorstander van het verplicht chippen en registreren van katten, zodat de beslissing over een ingreep en de bijbehorende kosten bij de rechtmatige eigenaar komt te liggen.
  • Zolang de verantwoordelijkheid bij de lokale overheid ligt, is het aan de individuele dierenarts om het probleem lokaal te agenderen. De KNMvD zal haar leden hierbij ondersteunen. Daarnaast zal de KNMvD hierover contact opnemen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen