Het doel van dit onderzoek is om informatie te krijgen hoe farmaceutische bedrijven dierenartsenpraktijken beter kunnen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van nieuwe diensten en/of een meer efficiëntere manier van informatieverstrekking aan dierenartsen of aan klanten/dierhouders. Dit is een vervolg onderzoek dat eerder al in 2016 en 2014 elektronisch werd uitgevoerd.

Lees alles over het onderzoek of vul direct de online vragenlijst in.