Kengetallen

De KNMvD verzamelt informatie over de veterinaire branche. In dit dossier vind je informatie over financiële kengetallen en marktontwikkelingen van dierenartsenpraktijken, maar ook gegevens over de sociaaleconomische positie en demografie van dierenartsen.

Wil je al eerder inzicht in de cijfers? En uw praktijk benchmarken? Vraag een praktijkaccount aan en meld je aan als deelnemer.

Ieder kwartaal doet de KNMvD onderzoek naar de omzetontwikkeling in de veterinaire branche. Deelnemende dierenartsenpraktijken geven per kwartaal de omzetcijfers per diersoortcluster via een beveiligde online omgeving aan ons door.

Het is voor deelnemers mogelijk om de eigen praktijkcijfers online te vergelijken met de algemene (trend)cijfers. Deze functionaliteit geeft een deelnemende praktijk al in vroeg stadium inzicht in de kwartaalprestaties: zodra er per kwartaal voldoende praktijken in de benchmark zijn opgenomen, wordt deze zichtbaar. Dit is een duidelijk voordeel voor deelnemers.

Als je interesse hebt om deel te nemen aan de financiële onderzoeken van de KNMvD, kun je contact opnemen met de afdeling Beleid. Zie onderaan deze pagina. We blijven continu op zoek naar meer deelnemers.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met secretariaat van de afdeling leden & beleid, via secretariaat@knmvd.nl of 030 634 8900