Huisdieren uit Oekraïne

Eisen voor invoer huisdieren uit Oekraïne veranderen – geen uitzonderingspositie meer
Nederland staat met ingang van 15 juni 2023 de binnenkomst van gezelschapsdieren die met eigenaren meekomen uit Oekraïne niet meer toe volgens de vereenvoudigde procedure die tijdelijk van kracht was vanwege de crisis in Oekraïne.

De huisdieren dienen vanaf 15 juni aan de reguliere importeisen voor honden en katten uit derde landen te voldoen, in dit geval een land met een hoog risico op rabiës.

Dit houdt onder andere in dat er tenminste 3 maanden voor invoer een titerbepaling moeten worden gedaan en een door de autoriteiten getekende gezondheidsverklaring nodig is.

Zie voor meer informatie de website van de NVWA.

 


Door de oorlog in Oekraïne komen tal van ontheemden met hun huisdieren naar Nederland. Als dierenartsen willen wij deze mensen en hun dieren natuurlijk helpen in deze uitzonderlijke situatie. Sommige dieren kunnen door de intensieve reis gezondheidsklachten hebben, anderen kunnen infectieziekten zoals rabiës meebrengen met alle gevolgen van dien. De KNMvD zet zich daarom in voor goede informatievoorziening.

Informatie voor Oekraïense ontheemden

Hulp voor dieren uit Oekraïne (samenwerkende hulporganisaties voor dieren waaronder KNMvD) heeft contact met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en VluchtelingenWerk Nederland om net aangekomen ontheemden zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor de zorg en gezondheid voor hun huisdier. Ook worden ze geadviseerd om met hun huisdier zo snel mogelijk langs een dierenarts te gaan. De organisatie helpt ontheemden tevens om een geschikt onderkomen te vinden.

Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen, snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Met stip op een staat rabiës, daarnaast zijn er nog een aantal andere ziekten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom wordt geadviseerd om zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde dierenarts langs te gaan.

Ziek dier uit Oekraïne in jouw praktijk

Heb je een dier in jouw praktijk dat recent uit Oekraïne is gekomen en symptomen van rabiës vertoont? Neem dan direct contact op met het Landelijk meldpunt Dierziekte via (045) 546 31 88.

Pas om met inzamelingsacties medicatie

KNMvD is LNV gewezen op het feit dat er diverse inzamelingsacties zijn voor medicatie, daarbij adviseert LNV dierenartsen om – hoe goed bedoeld ook – hier niet aan mee te werken omdat dit in strijd is met wet- en regelgeving. LNV heeft aan dat FIDN (Fabrikanten Importeurs Diergeneesmiddelen in Nederland) in direct contact staat met de Landbouwraad van Oekraïne om een grote donatie te doen.

 

Hulp aanbieden

Mocht je zelf een bijdrage willen leveren, financieel of juist met praktische hulp, meld je dan bij het centrale meldpunt: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Zij coördineren de hulp in Nederland en weten precies wat er nodig is.

Dierenarts uit Oekraine in dienst nemen

Bij de miljoenen mensen uit Oekraïne die het land ontvluchten zitten ook tal van dierenartsen. Wanneer zij voor langere tijd in Nederland verblijven is het natuurlijk mogelijk dat ze hier als dierenarts aan de slag willen. Praktijken die een Oekraïense dierenarts aan willen nemen kunnen dat pas doen nadat het diploma van de betreffende dierenarts  in Nederland is getoetst en de dierenarts ingeschreven staat in het diergeneeskunderegister. Deze dierenartsen zullen zich dan dus ook eerst moeten melden bij het CIBG. LNV heeft aangegeven dat deze diploma’s met prioriteit worden beoordeeld. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het diergeneeskunderegister CIBG (tekst in Engels).