Huisdieren uit Oekraïne

UPDATE 24 MEI 2023

Eisen voor invoer huisdieren uit Oekraïne veranderen – geen uitzonderingspositie meer
Nederland staat met ingang van 15 juni 2023 de binnenkomst van gezelschapsdieren die met eigenaren meekomen uit Oekraïne niet meer toe volgens de vereenvoudigde procedure die tijdelijk van kracht was vanwege de crisis in Oekraïne.

De huisdieren dienen vanaf 15 juni aan de reguliere importeisen voor honden en katten uit derde landen te voldoen, in dit geval een land met een hoog risico op rabiës.

Dit houdt onder andere in dat er tenminste 3 maanden voor invoer een titerbepaling moeten worden gedaan en een door de autoriteiten getekende gezondheidsverklaring nodig is.

Zie voor meer informatie de website van de NVWA.

Dit dossier wordt na 15 juni aangepast op de dan geldende regels.


De EU heeft besloten dat ontheemden uit Oekraïne hun huisdieren mee mogen nemen. Vrijwel alle Europese landen hebben hun grenzen geopend, ook voor dieren die niet over de juiste papieren beschikken. Er komen ook tal van ontheemden met hun huisdieren naar Nederland. Als dierenartsen willen wij deze mensen en hun dieren natuurlijk helpen in deze uitzonderlijke situatie. Sommige dieren kunnen door de intensieve reis gezondheidsklachten hebben, anderen kunnen infectieziekten zoals rabiës meebrengen met alle gevolgen van dien. De KNMvD zet zich daarom in voor goede informatievoorziening.

Informatie voor Oekraïense ontheemden

Hulp voor dieren uit Oekraïne (samenwerkende hulporganisaties voor dieren waaronder KNMvD) heeft contact met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en VluchtelingenWerk Nederland om net aangekomen ontheemden zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor de zorg en gezondheid voor hun huisdier. Ook worden ze geadviseerd om met hun huisdier zo snel mogelijk langs een dierenarts te gaan. De organisatie helpt ontheemden tevens om een geschikt onderkomen te vinden.

Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen, snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Met stip op een staat rabiës, daarnaast zijn er nog een aantal andere ziekten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom wordt geadviseerd om zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde dierenarts langs te gaan.

Ziek dier uit Oekraïne in jouw praktijk

Heb je een dier in jouw praktijk dat recent uit Oekraïne is gekomen en symptomen van rabiës vertoont? Neem dan direct contact op met het Landelijk meldpunt Dierziekte via (045) 546 31 88.

Pas om met inzamelingsacties medicatie

KNMvD is LNV gewezen op het feit dat er diverse inzamelingsacties zijn voor medicatie, daarbij adviseert LNV dierenartsen om – hoe goed bedoeld ook – hier niet aan mee te werken omdat dit in strijd is met wet- en regelgeving. LNV heeft aan dat FIDN (Fabrikanten Importeurs Diergeneesmiddelen in Nederland) in direct contact staat met de Landbouwraad van Oekraïne om een grote donatie te doen.

Dier uit Oekraïne in jouw praktijk
 1. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen
  Oekraïne geldt als hoogrisicoland als het gaat om Rabiës. Neem daarom de juiste voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van jezelf, je collega’s en andere mensen en dieren in de praktijk te beschermen. Tijdens het hanteren van deze dieren, zowel in de spreekkamer als elders in de praktijk, zoals in de wachtkamer, dient men extra alert te zijn op het risico van besmetting met Rabiës. Een besmetting met het Rabiës virus verloopt vrijwel altijd dodelijk zodra er symptomen zijn ontwikkeld.
  Om een besmetting met Rabiës te voorkomen heeft de KNMvD in samenwerking met de NVWA en de Faculteit Diergeneeskunde een advies uitgebracht over voorzorgsmaatregelen in de praktijk. Lees hier verder over in het Vetinf@ct en de website van de faculteit diergeneeskunde,
  Om medewerkers te herinneren aan het risico van Rabiës en de geadviseerde voorzorgsmaatregelen, heeft de KNMvD een instructiekaart ontwikkeld die in de praktijk gebruikt kan worden. Hang deze instructiekaart bijvoorbeeld op in de gezamenlijke ruimtes en spreekkamers zodat deze voor alle medewerkers goed zichtbaar is. De KNMvD hoopt hiermee het aantal incidenten met dieren met een onbekende gezondheidsstatus te beperken.
  Download hier de instructiekaart.
  Voor het behandelen van PTSD bij huisdieren heeft de ESVCE een guideline geschreven. Deze kan je hier lezen.
  Let voordat je medicatie inzet of het gebruik in Nederland is toegestaan!
 2. Chippen en vaccineren
  Voor honden, katten en fretten geldt altijd onderstaande:
  Reisdocumenten in orde: nieuw EU-passpoort aanmaken en melden bij de NVWA (zie stap 4).
  Geen chip, geen reisdocumenten aanwezig: dier voorzien van chip, paspoort en rabiësvaccinatie en melden bij de NVWA.
  Wel chip, geen reisdocumenten aanwezig: dier voorzien van paspoort en rabiësvaccinatie en melden bij de NVWA.
 3. Titerbepaling
  Maak meteen een afspraak voor bloedafname voor een titerbepaling minimaal 30 dagen na de rabiësvaccinatie. Het handigste is om een gratis titerbepaling te doen bij Wageningen Bioveterinary Research. Naast dat de test gratis is, wordt de uitslag ook automatisch doorgegeven aan de NVWA.
  Wanneer er een titerbepaling wordt gedaan via een andere route, dan moet deze handmatig worden doorgegeven aan de NVWA. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de bij de eigenaar, echter geef de uitslag bij voorkeur door via een mail met de eigenaar en de NVWA in de cc. Meld de eigenaar dat de uitslag van de titelbepaling wordt doorgegeven via rabiesoekraine@nvwa.nl, onder vermelding van in ieder geval het chipnummer van het dier en aanvullend de geboortedatum en/of naam eigenaar en/of paspoortnummer. Meld de eigenaar bij de bloedafname dat bij een uitslag <0,5 IE/ml er nogmaals moet worden gevaccineerd.
 4. Registratie
  Kort gezegd zijn er 3 manieren om voor de hond een nieuwe chip te registreren:
  1. Op UBN van de eigenaar, mits deze die heeft uiteraard, dan kan de reguliere route gevolgd worden
  2. Op UBN van het gastgezin, deze kunnen er vrij makkelijk een aanvragen, hebben immers al een DigiD, ook hier kan de reguliere route van melden gevolgd worden.
  3. Als bovenstaande niet kan, dan op het UBN van de praktijk.
  Let op: je doet nu een importmelding, ook al heeft het dier nu een Nederlands chipnummer.
  Deze invoer levert een foutmelding op, deze kan genegeerd worden en de melding kan afgerond worden.
  Voor een bestaande chip geldt dat er sowieso een importmelding gedaan moet worden, ook hiervoor geldt dat dit kan op het UBN van de praktijk als de andere UBN’s niet beschikbaar zijn.
  Voor katten geldt de verplichting van het UBN niet, deze kunnen als kat of overig dier gemeld worden in de portalen.
 5. Melding maken bij de NVWA Meld het aan de NVWA via de website of 0900-03 88 wanneer een dier afkomstig uit Oekraïne in uw praktijk is geweest.
 6. Thuisquarantaine
  Adviseer de eigenaar dringend het dier in thuisquarantaine te houden tot de uitslag van de titerbepaling bekend is en meer dan 0,5 IE/ml. Als de uitslag <0,5 IE/ml is, neem dan contact met de eigenaar en NVWA en vaccineer nogmaals tegen rabiës en doe 30 dagen later opnieuw een titerbepaling.
KNMvD stelt gratis paspoorten beschikbaar

Voor eenieder die al paspoorten besteld bij de KNMvD, stellen we gratis paspoorten beschikbaar. Hiervoor geldt dat je deze in eerste instantie in je eigen administratie zult moeten bijhouden. Bestel je al paspoorten bij de KNMvD en geef je er één uit aan een hond of kat uit Oekraïne, dan kan je hiervoor een credit aanvragen bij de KNMvD. Hiervoor hebben we het nummer nodig dat je uitgegeven hebt en het originele factuurnummer. Mail dit naar finance@knmvd.nl en je krijgt het geld terug op je rekening. (om fraude te voorkomen, kan het zijn dat we vragen om een bewijs dat deze paspoorten daadwerkelijk afgegeven zijn aan dieren uit Oekraïne. Maak daarom een foto van rubriek I, II, III en IV van het paspoort voor je eigen administratie.)

Meer hulp

Mocht je zelf een bijdrage willen leveren, financieel of juist met praktische hulp, meld je dan bij het centrale meldpunt: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Zij coördineren de hulp in Nederland en weten precies wat er nodig is.

Dierenarts uit Oekraine in dienst nemen

Bij de miljoenen mensen uit Oekraïne die het land ontvluchten zitten ook tal van dierenartsen. Wanneer zij voor langere tijd in Nederland verblijven is het natuurlijk mogelijk dat ze hier als dierenarts aan de slag willen. Praktijken die een Oekraïense dierenarts aan willen nemen kunnen dat pas doen nadat het diploma van de betreffende dierenarts  in Nederland is getoetst en de dierenarts ingeschreven staat in het diergeneeskunderegister. Deze dierenartsen zullen zich dan dus ook eerst moeten melden bij het CIBG. LNV heeft aangegeven dat deze diploma’s met prioriteit worden beoordeeld. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het diergeneeskunderegister CIBG (tekst in Engels).