Hepatitis E

Hepatitis E is een virus dat bij mensen kan leiden tot een infectie van de lever. Het eten van besmet voedsel is de meest waarschijnlijke infectieroute. Gezonde mensen worden meestal niet ziek maar mensen met een verminderde weerstand kunnen klachten ontwikkelen. In Nederland komt vooral type 3 voor. Dit type wordt ook aangetroffen bij varkens, herten, oesters en mosselen. Bij 80% van de slachtvarkens worden specifieke antilichamen tegen het Hepatitis E virus aangetroffen. De ziekte is zowel humaan als veterinair niet aangifteplichtig en wordt niet beschouwd als een algemeen volksgezondheidsrisico.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030 63 48 900.