Stikstof

Het kabinet wil dat in 2030 tenminste 74% van de Nederlandse natuur niet meer door stikstof wordt overbelast. Om dit te bereiken, moet ons land in 2030 39 kiloton minder ammoniak uitstoten. Om dat landelijke doel te halen, hebben het Rijk en de provincies per regio doelen opgesteld voor het verminderen van de stikstofuitstoot.

Publicatie van deze doelen deed veel stof opwaaien, met name vanwege de ingrijpende maatregelen in de veehouderij. Dierenartsen komen dagelijks op het erf van veehouders in Nederland en zijn een belangrijke adviseur op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De plannen van het kabinet raken ook ons als beroepsgroep.

Om onze leden te informeren en te betrekken bij visievorming over het onderwerp organiseren we praatsessies en webinars.

13 oktober 2022 Position paper Dierenartsen: zet het dier centraal in de transitie naar een duurzamere dierhouderij

Het publieke debat over de stikstofmaatregelen lijkt vooral te gaan over op het oog tegengestelde belangen rond economie en natuur. Terwijl maatregelen om stikstof terug te dringen in de veehouderij, naast de gevolgen voor de veehouders zelf, ook grote impact kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Dat is nu juist de spil waar het in de veehouderij om draait. De veterinaire sector roept daarom op om het dier centraal te zetten in de transitie naar duurzame dierhouderij. Dierenartsen in de praktijk, wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven bieden hun kennis en deskundigheid hiervoor aan. Lees het position paper.

7 september 2022 Praatsessie #2 stikstof ‘Het S-woord’

Op 7 september vond de tweede praatsessie met leden plaats over stikstof. Tijdens deze bijeenkomst toetsten we onze visie bij leden. Welk perspectief kunnen we vanuit veterinair oogpunt toevoegen aan het stikstofdebat?

23 augustus 2022 KNMvD webinar stikstof ‘Het S-woord’

Op 23 augustus vond een KNMvD webinar over stikstof plaats. In het webinar ging prof. dr. Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen Universiteit, in op de stikstofcrisis: het probleem, de onderbouwing en de mogelijke aanpak. Dr. Albert Bleeker, senior scientist stikstof bij het RIVM, gaf uitleg over rekenmodellen en scenarioanalyses.

Bekijk de presentatie van de sprekers:

Ook interessant:

18 augustus 2022 Diergezondheid en -welzijn in vizier bij stikstofoverleg

Vandaag vond het stikstofoverleg plaats tussen de heer Remkes en ketenpartijen. Ook de KNMvD was uitgenodigd voor het overleg. Dit toont aan dat het belang van onder meer dierenwelzijn en diergezondheid wordt onderkend. Toch ging de KNMvD niet in op de uitnodiging. Hoewel we het erg belangrijk vinden om in een vroeg stadium betrokken te worden, en we onze maatschappij-brede en inhoudelijke kennis op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en One Health willen uitdragen, zou deelname op dit moment niet het beoogde effect hebben. 

Lees verder: Diergezondeid en -welzijn in vizier bij stikstofoverleg

13 juli 2022 Praatsessie #1 stikstof ‘Het S-woord’

Op 13 juli spraken we met leden over het stikstofdossier en de plannen van de overheid. Centraal stonden de vragen: Welk perspectief kunnen we vanuit veterinair oogpunt toevoegen aan het stikstofdebat? Welke zorgen zijn er? Welke goede ideeën kunnen we delen? En wat kan de KNMvD doen?

De volgende achtergrondinformatie werd door deelnemers van de praatsessie met elkaar gedeeld: