De formularia zijn een onderdeel van het antibioticumbeleid van de KNMvD, gericht op een verantwoord antibioticumgebruik. De Werkgroep Veterinair Antibioticumbeleid (WVAB) coördineert het antibioticumbeleid. De leden van de WVAB en de formulariumcommissies hebben zitting als deskundigen op persoonlijke titel. Het doel van de beargumenteerde richtlijnen is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriën voor diergeneeskundig antibioticumgebruik.

De WVAB heeft een openbare website om het veterinaire antibioticumbeleid uit te dragen: www.wvab.nl. Op die website zijn de formularia voor de verschillende diersoorten te vinden. De volgende formularia zijn beschikbaar:

Formularium pluimvee
Formularium varken
Formularium vleeskalveren en vleesvee
Formularium melkvee
Formularium geiten
Formularium schapen
Formularium konijnen
Formularium hond en kat
Formularium paard

De formularia maken onderdeel uit van een integrale aanpak en richt zich op vijf V’s: verminderen, verfijnen, vervangen, verantwoorden en voorlichten.

De Werkgroep Veterinair Antibioticumbeleid bestaat uit de volgende leden:
- Mw. drs. Maaike van den Berg, voorzitter
- Drs. Joost van Herten, secretaris
- Dr. Louska Schipper, Europees specialist veterinaire farmacologie
- Dr. Els Broens, specialist veterinaire microbiologie
- Prof. dr. Andreas Voss , specialist medische microbiologie
- Dr. Stephanie Natsch , ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog

website: www.wvab.nl
e-mailadres: wvab@knmvd.nl