Antibioticaresistentie - Nieuwsbrief Antibioticaresistentie nummer 3, Jaargang 1

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico’s verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.

Antibioticaresistentie vormt een ‘onzichtbare’, wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale ‘One Health’-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

Inhoud

 • Arts-microbioloog Alex Friedrich over zorgnetwerk REMIS+ in het Noorden
 • Handtekeningen zetten op het symposium Antibioticaresistentie
 • Minisymposium Vluchtelingen en antibioticagebruik
 • Gids probiotica bij antibioticagebruik
 • Tentoonstelling Het kuurtje, hoe lang nog?
 • RIVM internationaal actief in bestrijding antibioticaresistentie
 • Joint Action on Antimicrobial Resistance
 • Algemeen overleg dierziekten en antibiotica
 • Goed voorbeeld: Het uitbraakmanagementteam van De Riethorst Stromenland
 • Zes nationale actieplannen vergeleken
 • Antibioticaresistentie voor dummies
 • Blijf op de hoogte

Klik hier voor de nieuwsbrief