Nieuwsbrief Antibioticaresistentie | Nummer 5 | Jaargang 2

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico's verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.

Antibioticaresistentie vormt een 'onzichtbare', wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

Inhoud

  • Kerngroep surveillance bouwt voort op wat er is 
  • Lancering Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP)
  • Hoe grote boosdoener is voedsel?
  • Goed voorbeeld: betere handhygiëne in ziekenhuizen
  • WHO-gezant bezoekt Nederland
  • Heeft u uw handtekening al gezet?
  • Programma Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen
  • Antibioticaresistentie voor dummies

> Lees hier de nieuwsbrief