Nieuwsbrief Antibioticaresistentie | Nummer 6 | Jaargang 2

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico's verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.

Antibioticaresistentie vormt een 'onzichtbare', wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

Inhoud

  • Regionaal zorgnetwerk Utrecht bouwt netwerk voor actie 
  • Heeft u uw handtekening al gezet?
  • Internationale samenwerking: WHA en G20
  • Save the date: 14 november symposium Antibioticaresistentie
  • Goed voorbeeld: het bedside-consult van A-team UMCG
  • Hoe resistent ben jij?
  • Antibioticaresistentie voor dummies
  • Blijf op de hoogte

> Lees hier de nieuwsbrief