Dit artikel is bijgewerkt op dinsdag 5 juli 2016, 10.00 uur (onderaan aangevuld)

Vanaf 29 december 2014 zijn nieuwe Europese Verordeningen van kracht m.b.t. het intraverkeer en import uit 3e landen van honden, katten en fretten. Vanaf die datum kunt u als dierenarts alleen nog EU paspoorten afgeven die aan het model van Verordening 577/2013 voldoen. De KNMvD heeft bij de NVWA een aanvraag ingediend om het nieuwe paspoort te mogen gaan uitgeven. Hier vindt u vragen en antwoorden over het nieuwe dierenpaspoort. Dit is een dynamisch artikel.

 

Waarom komt er een nieuw paspoort?

Vanaf 29-12-2014 zijn nieuwe Europese Verordeningen van kracht m.b.t. het intraverkeer en import uit 3e landen van honden, katten en fretten. Vanaf die datum kunt u als dierenarts alleen nog EU paspoorten afgeven die aan het model van Verordening 577/2013 voldoen. Dit nieuwe paspoort is beter bestand tegen fraude.

Dit document probeert een antwoord te geven op de vragen die u misschien over deze veranderingen heeft. Het document is gemaakt in samenwerking met de Europese Commissie. Vraag en antwoord inzake nieuwe regels voor reizen met huisdieren en huisdierenpaspoorten.

 

Wat is er veranderd?

Het nieuwe paspoort is minder fraudegevoelig geworden en inhoudelijk aangepast. In het paspoort zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd en op iedere bladzijde wordt het unieke serienummer vermeld. De nieuwe paspoorten herkent u aan de serienummers die beginnen 528-NL ipv 528-31.

 

Wat kost een paspoort?

Het nieuwe EU-paspoort kost € 3,95 per stuk en is te bestellen in eenheden (doosjes) van 25 stuks.

In de prijs van het paspoort zit een bijdrage voor het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) en de Commissie Preventieve Gezondheidszorg Gezelschapsdieren (CPGG) verdisconteerd.

 

Kun je de oude boekjes blijven uitgeven als een dier niet reist?

Ja, oude paspoorten mogen, als vaccinatieboekje, worden uitgegeven na 29 december 2014. De belangrijkste EU kenmerken moeten eruit zijn of permanent verborgen worden! Het betreft hier met name de kaft met de gele sterren, Europese unie en paspoort voor gezelschapsdieren/ pet passport. Verder moet uitdrukkelijk vermeld worden, bijvoorbeeld op de binnenkant kaft , dat het document niet geschikt is voor reizen naar het buitenland.

 

Blijven EU-paspoorten die voor 29 december zijn afgegeven geldig als reisdocument?

Ja, EU-paspoorten die voor 29 december zijn afgegeven blijven geldig als reisdocument mits het dier voor deze datum is geïdentificeerd en dit correct in het paspoort is ingevoerd.

Alle paspoorten zonder identificatie zijn ongeldig en kunnen na 29 december 2014 niet dienen als Europees paspoort.

Een paspoort met identificatie is dus wel geldig, ook als er niet rabies gevaccineerd is. Een eigenaar hoeft immers pas tegen rabies te laten vaccineren als het dier de grens over zal gaan.

 

Hoe lang is de overgangsregeling van kracht?

Er is geen overgangsregeling. Eigenaren / dieren met een paspoort mogen dit blijven gebruiken tot het dier overlijdt.

 

Mag het oude paspoort nog als vaccinatieboekje gebruikt worden?

Oude paspoorten kunnen alleen als vaccinatieboekje dienen als de belangrijkste EU kenmerken eruit zijn of permanent verborgen worden! Het betreft hier met name de kaft met de gele sterren, Europese unie en paspoort voor gezelschapsdieren/ pet passport.

Verder moet uitdrukkelijk vermeld worden, bijvoorbeeld op de binnenkant kaft , dat het document niet geschikt is voor reizen naar het buitenland. 

 

Wat doe je met een niet-gechipt dier? Die hoeft geen paspoort, maar daarvan wil je wel de vaccinaties in een net boekje bijhouden.

De KNMvD levert ook vaccinatieboekjes. Het vaccinatieboekje kost 1,50 euro per stuk, te bestellen per eenheid van 25 stuks.

 

Wat doe je met een dier waarvan de eigenaar niet met het dier wil reizen?

Dit dier hoeft geen paspoort, maar daarvan wil je wel de vaccinaties in een net boekje bijhouden.
De KNMvD levert begin januari een vaccinatieboekje naast het Europees paspoort. Het vaccinatieboekje gaat 1,50 per stuk kosten, te bestellen per eenheid van 25 stuks.

 

Fokkers vullen niet de naam van de hond/kat in, dat doet de eigenaar. Hoe zit dat dan met het lamineren van pagina’s?

Fokkers mogen het paspoort niet afgeven. Dierenartsen mogen geen blanco paspoorten aan fokkers verstrekken. Alleen de dierenarts is gerechtigd het paspoort te verstrekken ( en te lamineren).

 

Wordt de administratie/registratie anders?

Een EU-paspoort mag alleen afgegeven worden als het betreffende dier gechipt is, en dus te identificeren. Het is een officieel identificatiedocument van een dier. Dit geldt dus niet alleen voor de hond, maar ook voor kat, fret, konijn enzovoorts. Er mag nooit een blanco paspoort of paspoort zonder identificatiecode (chipnummer) worden gegeven aan derden.

De uitgevers registreren aan welke dierenarts (CIBG-nummer) welke serienummers zijn uitgegeven. De dierenarts die het identificatiedocument afgeeft registreert de volgende zaken:
• Chip/tatoeage 
o De plaats van de chip of de tatoeage. 
o De datum waarop de chip is ingebracht of de datum waarop chip is uitgelezen of de tatoeage is gecontroleerd. 
o De alfanumerieke code die op de chip of de tatoeage is vermeld.
• Naam, soort, ras, geslacht, kleur, door de eigenaar opgegeven geboortedatum en eventuele opvallende of zichtbare kenmerken of eigenschappen van het dier
• Naam en contactgegevens van de eigenaar
• Het nummer van het paspoort bestaande uit de ISO-code van de lidstaat van afgifte, gevolgd door een unieke alfanumerieke code. 

Deze gegevens moeten ten minste drie jaar bewaard worden.

 
Wanneer moet ik de “datum van inbrengen” of “datum lezen van de transponder” invullen?

Er ontstaat nog wel eens verwarring over welke datum er precies ingevuld moet worden. Hieronder worden enkele situaties geschetst. Erbij wordt uitgelegd wat ingevuld dient te worden.
1. Pup is door dierenarts zelf gechipt en krijgt vervolgens door dezelfde dierenarts een rabiës enting en EU-paspoort i.v.m. reis naar het buitenland. De dierenarts kan zelf alle gegevens invullen incl. de datum van inbrengen chip.
2. Pup/hond is al gechipt bij een andere dierenarts en komt nu voor rabiës enting en paspoort. De dierenarts leest eerst de chip vooraf aan de vaccinatie en noteert de “datum van aflezen” in het paspoort (doorhalen wat niet van toepassing is).
3. Pup/hond is reeds gechipt (en meestal rabiës gevaccineerd), heeft een buitenlands paspoort (anders dan EU-paspoort van andere lidstaat) of identificatiedocument en de eigenaar verzoekt om een rabiësvaccinatie en/of nieuw paspoort. Wanneer er officiële documenten zijn waarvan de dierenarts geen reden heeft om aan de betrouwbaarheid te twijfelen, kan de dierenarts de hierin opgenomen gegevens overnemen in het nieuw op te maken paspoort. Dit geldt voor zowel de gegevens betreffende identificatie als de gegevens m.b.t. rabiësvaccinatie zelf. Met andere woorden, in dit geval wordt de datum van inbrengen van de chip en evt. datum van vaccineren, overgenomen uit het buitenlandse identificatiedocument. Het is verplicht het land van herkomst en de alfanumerieke code van het identificatiedocument te noteren in het paspoort in rubriek “XII. Diversen”. Dit is een nationale aanvulling op de EU-verordening, waardoor het niet genoteerd kan worden bij rubriek “III. Merking van het dier”.

Let op!
- Wanneer een dier een officieel EU-paspoort uit een andere lidstaat bezit, mag deze gewoon in gebruik blijven en aangevuld worden met gegevens over de enting, de chipdatum is immers al ingevuld.
- De chip moet altijd eerst geplaatst of uitgelezen worden voorafgaand aan de rabiësvaccinatie.

 

Hoe moet ik de identificatiepagina lamineren?

U dient rubriek III op pagina 6 altijd te lamineren.  De lamineervellen (transparante stickers) worden meegeleverd door de fabrikant van het paspoort. Pas na het lamineren, kan het paspoort worden afgegeven aan de eigenaar.

Naast rubriek III hoeven in het internationale deel van het paspoort alleen de rabiës vaccinaties en eventuele behandelingen (teken, wormen, overige vaccinaties) die vereist zijn voor internationaal verkeer gelamineerd te worden. De vaccinaties/behandelingen uit het nationale deel hoeven niet gelamineerd te worden.

 

Wat moet ik doen als rashonden niet gechipt zijn voor de eerste puppy enting op 6 weken?

Geef bij het maken van de afspraak duidelijk aan de fokker aan dat de dieren gechipt moeten zijn voor het afgeven van het EU-dierenpaspoort.

Na overleg met KNMvD heeft de Raad van Beheer al haar fokkers een advies gestuurd betreffende het chippen en vaccineren van pups met de komst van het nieuwe EU-dierenpaspoort. In het advies geeft de RvB aan dat het beter is de afspraak voor de eerste vaccinatie na het chippen te plannen. De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken. Voor uitzonderlijke gevallen steunt de RvB de voorgestelde aanpak van de KNMvD: niet gechipte aangeboden dieren kunnen al wel gevaccineerd worden, maar er zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.
Voor het hele advies, klik hier

 

Mag een puppy de grens over? 

Dieren jonger dan 15 weken kunnen Nederland vanaf 29-12-2014 niet meer worden binnengebracht zonder rabiësvaccinatie (en chip en paspoort) voor 15 weken (= 12 weken plus 21 dagen).
Voor de export geldt dat sommige landen net als Nederland, niet tegen rabiës geënte puppies niet (meer) toelaten. Andere landen wel onder voorwaarden, zoals een afgegeven verklaring of vergezeld van het moederdier. Dit staat per land in onze lijst. Lijst invoereisen hond/kat/fret.

 

Moet de rabiësvaccinatie in het oude paspoort ook gelamineerd worden (in het geval dat je een ouder dier vaccineert met een oud boekje) 

Nee, nieuwe rabiësvaccinaties in een oud boekje hoeven niet gelamineerd te worden.

 

In de nieuwe EU regelgeving rondom reizen met huisdieren en het EU- paspoort staat aangegeven dat het dier vanaf 12 weken tegen rabiës geënt kan worden. In de bijsluiter van veel farmaceuten staat 3 maanden. Wat moet ik aanhouden?

In de nieuwe EU regelgeving wordt inderdaad de termijn van 12 weken genoemd. In de bijsluiter van rabiësvaccins staat meestal 3 maanden, hetgeen niet precies hetzelfde is. De dierenarts moet zich in beginsel aan de bijsluiter houden.
Omdat wij ons realiseren dat deze verschillende termijnen verwarring kunnen opleveren willen wij deze kwestie bespreken met de betreffende vaccinproducenten.

 

Is het toegestaan een Nederlands EU-dierenpaspoort af te geven aan een dier dat van buitenlandse oorsprong is? 

Met in werking treden van de nieuwe regels mbt invoer van pups per 29-12-2014 is ook een aanpassing in de Handelsrichtlijn doorgevoerd waarmee voor dierenartsen de verplichting is opgenomen in het paspoort het land van geboorte van het dier én (indien van toepassing) de code van eerder afgegeven paspoort te vermelden in rubriek XII van het EU-paspoort.

Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Regeling Handel levende dieren en levende producten.

Dierenartsen zijn nu dus verplicht de herkomst en het paspoortnummer van het oude paspoort te vermelden bij het verzoek van een eigenaar om een nieuw paspoort voor de hond (of kat of fret). Het doel hiervan is dat de dierenarts kan aantonen dat de gegevens zijn overgenomen vanuit andere identificatiedocumenten en dat hij/zij niet diegene is die deze handelingen heeft uitgevoerd. Dierenartsen hebben zo ook een rol in traceerbaarheid van de herkomst van de hond.

 

Moet ik gegevens van de buitenlandse identificatiedocumenten van een hond ook bewaren? 

Als een hond met buitenlandse identificatiedocumenten bij de dierenarts komt voor een nieuw paspoort, is de dierenarts verplicht het land van herkomst en de alfanumerieke code van het identificatiedocument te noteren in het paspoort in rubriek “XII. Diversen”. Verder dient hij/zij de chip en vaccinatie gegevens en de alfanumerieke codes van de eerdere identificatiedocumenten in zijn administratie op te nemen. Dit kan d.m.v. een scan aan het dossier gekoppeld worden. Zo kan de dierenarts aan tonen op welke grond hij het paspoort heeft ingevuld en dat hij/zij niet zelf de handelingen heeft uitgevoerd. 

 

Mag je in België of Duitsland een Nederlands EU-paspoort uitgeven?

Nee, dit is verboden! Een Nederlands EU-paspoort mag alleen binnen de Nederlandse landgrenzen worden uitgegeven. Belgische of Duitse dierenartsen mogen dus wel Nederlandse EU-paspoorten uitgeven, mits ze geregistreerd zijn in Nederland en ze alleen binnen Nederland worden afgegeven; dit is vooral van toepassing in grensgebieden. 
Nederlandse EU-paspoorten mogen niet afgegeven worden aan Nederlandse dieren die in België op een praktijk komen. De leveranciers mogen de Nederlandse EU-paspoorten alleen verstrekken aan dierenartsen die in Nederland geregistreerd staan in het Diergeneeskunderegister en dus een CIBG-nummer hebben. Daarom vragen wij bij bestelling van EU-paspoorten om uw CIBG-nummer.

 

Wat doe je met een chip of rabiësvaccinatie wanneer een paspoort kwijt is?

Het komt voor dat een paspoort zoek is geraakt terwijl een dier al wel gevaccineerd is tegen rabiës.
Er zijn hierbij een aantal mogelijkheden:

  • Wanneer de dierenarts zelf de chip én rabiës heeft gegeven en dit ook gedocumenteerd heeft, mag dit in een nieuw paspoort overgenomen worden. De dierenarts vult dan in het EU-dierenpaspoort de “datum van inbrengen” in bij “Merking van het dier”, zoals in de administratie terug is te vinden en vervolgens de rabiësvaccinatie. Hier is dus niet persé een sticker nodig. De geschreven rabiësvaccinatie moet wel gelamineerd worden.
  • Wanneer de dierenarts niet zelf de chip heeft ingebracht, moet de chip opnieuw afgelezen worden (de dierenarts vult dus in ”datum van aflezen”) en moet daarna een nieuwe rabiësvaccinatie toedienen. De rabiësvaccinatie moet namelijk altijd na het zetten of aflezen van de chip toegediend zijn.
  • Wanneer de dierenarts niet zelf de rabiësvaccinatie heeft toegediend, dan moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden nadat de chip is afgelezen. De dierenarts noteert “datum van inbrengen” wanneer hij deze in het verleden wel heeft ingebracht en dit gedocumenteerd heeft. De dierenarts noteert “datum van aflezen” wanneer hij deze in het verleden niet zelf heeft ingebracht.

Controleer in elke situatie altijd de chip vooraf aan de rabiësvaccinatie, zodat zeker is dat de chip aanwezig en leesbaar is en het over het juiste dier gaat.