Zwangeren moeten veilig en gezond kunnen werken. Gewoon doorwerken in de zwangerschap is vaak de norm in de huidige werkcultuur, maar dit is niet altijd goed mogelijk. Daarom moet extra aandacht worden besteed aan zwangere werkneemsters. Dit gaat verder dan zeggen 'doe het rustig aan' waarna men overgaat tot de orde van de dag. In de praktijk willen werkneemsters niet lastig zijn en vragen niet om maatregelen of aangepast werk. Zij kampen dan onterecht met schuldgevoelens. Het is daarom belangrijk een goed zwangerschapsbeleid te hebben. Dit draagt bij aan een gezonde zwangerschap en aan minder verzuim in de zwangerschap of na de bevalling.