Wat zijn uw ervaringen bij het bespreken van overgewicht bij honden? Wij zijn benieuwd naar uw mening en zouden het daarom erg op prijs stellen wanneer u onze online enquête invult. De enquête zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

De enquête maakt deel uit van de POWER (Pet and Owner at healthy weight) studie onder begeleiding van dr. Ronald Corbee, specialist Klinische Voeding bij de faculteit Diergeneeskunde, Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Doel onderzoek
Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor dierenartsen om overgewicht van honden bespreekbaar te maken tijdens een consult dat niet gekoppeld is aan overgewicht.

Deelname enquête
Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Wij vragen u de enquête volledig in te vullen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neemt u dan contact met mij op.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Celine Aldewereld
Email: c.m.aldewereld