Middels deze enquête hoopt het GGP bestuur een beter beeld te krijgen van de behoeftes en voorkeuren van haar achterban. Tevens vragen wij uw mening mbt de herkiezing van enkele bestuursleden.

We zullen de informatie die we verkrijgen middels deze enquête, gebruiken om onze activiteiten en communicatie beter af te stemmen op onze leden. De duur van de enquête is ongeveer 6 minuten. We hopen dat u hieraan mee wilt werken!

Ga nu naar de enquête.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.