Enquête onder opdrachtgevers van plaagdierbeheersers

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research) doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een groter project, waarbij onder andere de volgende organisaties betrokken zijn: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, Platform Plaagdierbeheersing Nederland, Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven, Dierenbescherming.

Een onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder opdrachtgevers van plaagdierbeheersers. Ben je binnen het bedrijf of de praktijk waar je werkt verantwoordelijk voor het contact en de afspraken met een professionele plaagdierbeheerser? Dan nodigen wij je graag uit om deze enquête in te vullen!

De enquête heeft als doel inzicht te krijgen in:

  • Hoe opdrachtgevers van plaagdierbeheersers denken over ratten en muizen in dierplagen;
  • In hoeverre zij dierenwelzijn belangrijk vinden en hier rekening mee houden;
  • Welke afwegingen zij maken tussen de belangen van dieren en die van mensen.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Resultaten worden anoniem verwerkt. Onder deelnemers die dit willen worden cadeaubonnen van bol.com verloot (zie einde van de enquête). Het is aan te raden om de enquête op een pc of laptop in te vullen.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Namens de onderzoekers bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.