Europese verkiezingen

De verkiezingscampagne voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 komt in Nederland langzaam op gang. Waar bijvoorbeeld in Engeland de ‘Brexit’ het hoogste woord voert, in Italië immigratie het debat domineert en in Frankrijk ‘de gele hesjes’ het politieke nieuws domineren, slalommen in Nederland de verkiezingsitems voor het Europa van morgen tussen het dagelijkse Nederlandse nieuws door.

Op 2 mei was er een ‘landbouw verkiezingsdebat’ in Marum (Groningen). De discussie tussen de kandidaten van de verschillende partijen daar varieerde tussen zulke diverse programmapunten als kringlooplandbouw, landbouwsubsidies, efficiënte productie en innovatie en inkrimpen van de veestapel.

Kandidaat

Op de kandidatenlijsten voor het Europees Parlement (Europa breed) staat ‘slechts’ ééndierenarts. De Nederlander Henk-Jan Ormel. Ormel was in zijn laatste functie werkzaam als veterinair adviseur bij de FAO (VN landbouw- en voedselorganisatie) in Rome en eerder Tweede Kamerlid en daarvoor landbouwdierenarts in de Achterhoek. Met hem verschijnt een interview in de Arts & Auto van 4 mei het interview is van de hand van A&A redacteur Marcel Reinink.

Een citaat uit het interview:  Terugkijkend op de stap van practicus naar politicus spreekt Henk Jan Ormel (63) van een ‘cultuurschok’. “Als ik ’s nachts naar een boer reed, omdat er een koe moest afkalven, dan wist ik dat ik pas weg kon als het kalf uit de koe was. In het parlement duurt het soms jaren voordat het kalf uit de koe is. Dat was wennen, maar begrijpelijk. Politiek is compromissen sluiten, dat kost tijd en gaat soms stroperig.” Over Europa stelt Ormel: “Ziekten houden zich niet aan grenzen. Voor een klein land als Nederland is samenwerking en kennisuitwisseling noodzakelijk”.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen