Het Europese veterinaire congres "Voorjaarsdagen" is een initiatief van de GGG van de KNMvD. Inmiddels is het congres uitgegroeid tot een evenement waar naast gezelschapsdierenartsen, ook paardendierenartsen en landbouwhuisdierenartsen elkaar ontmoeten. Voor paraveterinairen en dierenartsassistenten is er een apart programma.

Zie voor een overzicht van actieve leden en meer informatie de website: www.voorjaarsdagen.org