De GGG overlegt met tal van partijen om de belangen van de gezelschapsdierenartsen in Nederland te behartigen. Hieronder ziet u waar u vertegenwoordigd wordt.

Nationale vertegenwoordiging

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie website  
 • Faculteit Diergeneeskunde website
  De GGG heeft regelmatig contact met de faculteit, o.a. met het onderwijsbestuur.
 • Vedias website
  Vedias is de beroepsvereniging voor de (paraveterinaire) dierenartsassistenten in Nederland, sinds oktober 1981. De GGG heeft geregeld overleg met het bestuur van Vedias over dierenartsassistenten in de diergeneeskundige praktijk.
  Voor assistenten organiseert de GGG een eigen programma tijdens de Najaarsdag en is er tijdens de Voorjaarsdagen een parallelcongres: de DANS. 
 • Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) website
  Het LICG is in 2007 opgericht door de overheid en diverse sectorpartijen, waaronder de KNMvD, als centrum voor objectieve en deskundige informatie. De GGG ondersteunt het LICG financieel en heeft zitting in het bestuur van de Stichting. 
 • Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD)
  ´PEGD, het cursuscentrum voor de gezelschapsdierenarts en paraveterinair!´ meer informatie
 • Verbond van Verzekeraars
  De GGG onderhoudt via het Verbond van Verzekeraars contact met de huisdierverzekeraars. 

Internationale vertegenwoordiging

Europese en wereldwijde samenwerking speelt een steeds grotere rol in de veterinaire wereld. De GGG, internationaal bekend als The Netherlands Association of Companion Animal Medicine (NACAM), is lid van de UEVP, de FECAVA en de WSAVA. Daarnaast is de GGG zowel via de KNMvD als ook via de UEVP lid van de FVE. De GGG heeft afgevaardigden bij alle genoemde associaties. Als lid van de GGG bent u automatisch ook lid van de FECAVA en WSAVA.

 • FECAVA (gezelschapsdieren Europa) www.fecava.org 
  De FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) is de Europese federatie van de nationale veterinaire gezelschapsdierenassociaties in Europa.
  De federatie heeft als doelstelling:
  - harmoniseren van de activiteiten van de nationale veterinaire gezelschapsdierenassociaties in Europa
  - het uitgeven van het online wetenschappelijke tijdschrift ‘The European Journal of Companion Animal Medicine’ (EJCAP)
  - het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de gezelschapsdierenarts
  - het bevorderen van het welzijn van gezelschapsdieren
  Alle nationale gezelschapsdiergeneeskundeassociaties in de EU en een groot deel van de associaties in de overige Europese landen zijn lid. In totaal zijn dit 33 associaties en vertegenwoordigen zij 32 Europese landen. Daarnaast kent de FECAVA 10 geassocieerde leden. Dit zijn de Europese specialisten associaties.
  Bob Carrière is afgevaardigde namens de GGG en is o.a. aanwezig bij de halfjaarlijkse vergadering van de FECAVA..
 • WSAVA (gezelschapsdieren wereldwijd) www.wsava.org
  De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) is het overkoepelende orgaan van veterinaire associaties van gezelschapsdierenartsen.
  De doelstelling is het verhogen van de kwaliteit en beschikbaarheid van diergeneeskundige zorg voor en zo het welzijn van gezelschapsdieren. En de WSAVA geeft de gezelschapsdierenarts een stem op het wereldtoneel.
  De WSAVA bevordert:
  - het uitwisselen van wetenschappelijke informatie tussen individuele dierenartsen en hun veterinaire organisaties;
  - de kwaliteit van de diergeneeskunde aangaande gezelschapsdieren;
  - de internationale verhoudingen tussen alle dierenartsen die zich bezig houden met diergeneeskunde en/ of het welzijn van gezelschapsdieren. Op dit moment zijn er 93 associaties aangesloten en samen vertegenwoordigen ze wereldwijd meer dan 180.000 dierenartsen.
  Daphne Westgeest is de afgevaardigde namens de GGG (NACAM) in de Assembly van de WSAVA. De Assembly komt jaarlijks bijeen tijdens het WSAVA congres.
  Renée Chalmers Hoynck van Papendrecht is sinds maart 2013 Executive Board Member van de WSAVA.
 • FVE (overkoepelende organisatie Europa) www.fve.org
  De FVE (Federation of Veterinarians of Europe) is de overkoepelende organisatie van veterinaire associaties van 38 Europese landen. De FVE heeft als doelstelling:
  - De bevordering van diergezondheid en dierwelzijn;
  - Bevordering van de volksgezondheid in Europa;
  - Ondersteuning van de dierenarts bij het nakomen van hun professionele verplichtingen op het hoogst mogelijke niveau, onderkend en gewaardeerd door de maatschappij.
  De FVE heeft vier afdelingen die elk een belangrijke groep binnen onze professie vertegenwoordigen: praktiserende dierenartsen (UEVP), dierenartsen in onderwijs, onderzoek en industrie (EVERI), Veterinary State Officers (EASVO) en Hygienists (UEVH). De Nederlandse afgevaardigden namens de groepen, aangevuld met de voorzitter van de KNMvD vormen de Nederlandse delegatie bij de FVE in Brussel.
 • UEVP (praktiserende dierenartsen Europa) http://www.fve.org/about_fve/sections/UEVP.php  
  De UEVP is de overkoepelende organisatie van nationale associaties van praktiserende dierenartsen. De UEVP is een tevens een afdeling (section) van de FVE. De doelstelling is het behartigen van de belangen van praktiserende dierenartsen op Europees niveau. Nationale associaties van praktiserende dierenartsen afkomstig uit 25 Europese landen, de FECAVA (gezelschapsdieren) en de FEEVA (paarden) zijn lid. Tweemaal per jaar komen de afgevaardigden van de nationale associaties bijeen.
  De KNMvD heeft twee afgevaardigden bij de UEVP. Eén namens de groep GKZ en één namens de GGG. Bob Carrière is de afgevaardigde namens de GGG.