De Commissie Cliënten Informatie (CCI) zal worden opgeheven per 1 januari 2018. Lees hier meer.

De Commissie Cliënten Informatie is in 1978 opgericht als ‘foldercommissie’. Er waren drie aanleidingen voor de oprichting. Ten eerste de ontwikkelen van een uniform vaccinatieboekje. Daarnaast de wens om de uitleg in de spreekkamer te ondersteunen met informatie op papier en tenslotte de behoefte bij zowel dierenarts als diereigenaren aan kennis over bijzondere huisdieren, als schildpad of knaagdier.

De vaccinatie boekjes zijn inmiddels geëvolueerd tot het (door de KNMvD ontwikkelde) Europees Paspoort. De informatie bron over bijzondere diersoorten is het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) geworden. Dat betekent dat de CCI zich nog uitsluitend richt op het schrijven van ondersteunende informatie die de dierenartsen aan hun cliënten kunnen meegeven waarmee hun verhaal in de spreekkamer wordt toegelicht.

De CCI maakt fraai uitgevoerde brochures, onderhield een website en publiceerde daarop ook hand-outs. Deze website is inmiddels opgeheven, de hand-outs zijn nu via het ledennet beschikbaar.
Daarnaast heeft zij een anatomische atlas laten tekenen. Alle illustraties zijn ook te downloaden via het ledennet  eventueel voorzien van aantekeningen, mee te geven aan de eigenaar (Dossier Cliëntinformatie).