Het GGG-bestuur heeft besloten om De Commissie Preventieve Gezondheidszorg Gezelschapsdieren (CPGG) op te heffen per 01-01-2018.

Voor de ontwikkeling van de diergeneeskunde is wetenschappelijk onderzoek uiteraard belangrijk. Het initiëren van dergelijk onderzoeken en het vertegenwoordigen van de gezelschapsdierenbelangen in dit onderzoek valt onder de hoofdtaken van de GGG.

De Commissie Preventieve Gezondheidszorg Gezelschapsdieren (CPGG) is sinds oktober 2003 actief en heeft tot doel:

  1. Het bevorderen van preventieve gezondheidszorg bij gezelschapsdieren;
  2. Het initiëren van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

De CPGG tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het toewijzen van middelen aan en het begeleiden van projecten voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de preventieve gezondheidszorg voor gezelschapsdieren;
  2. Het verstrekken van voorlichting aan dierenartsen en diereigenaren.

In de afgelopen negen jaar zijn er acht onderzoeksprojecten geïnitieerd en gesubsidieerd door de CPGG. Alle resultaten zijn beschikbaar gekomen in publicaties en/of op de Najaarsdag gepresenteerd.

Behalve concrete projectaanvragen houdt de Commissie zich ook aanbevolen voor ideeën en/of suggesties voor onderzoek die wellicht niet zelf uitgevoerd kunnen worden maar waarbij de Commissie een bemiddelende rol kan spelen om zodoende de gewenste onderzoeksvragen toch beantwoord te krijgen.

Financiële middelen

De financiële middelen van de CPGG zijn afkomstig van een jaarlijkse bijdrage uit de verkoop van het enige echte EU Dierenpaspoort van de GGG/KNMvD.

Commissieleden

De commissie bestaat momenteel uit: 

  • Dhr. M. Hovius
  • Dhr. H.F. Egberink
  • Dhr. E. Teske
  • Dhr. P. Haringsma