Deze werkgroep is sinds 2015 actief en is een groep van de GGG. Het doel van de werkgroep is dat dierenartsen zich verdiepen in de kennis van normaal, abnormaal en pathologisch gedrag bij gezelschapsdieren en tevens in het onderkennen, behandelen en voorkomen van gedragsproblemen bij dieren.

Ook zullen onderwerpen van maatschappelijk belang uitgediept worden door de werkgroep om bijvoorbeeld standpunten te ontwikkelen. De NWVG is het aanspreekpunt voor dierenartsen en de maatschappij op het gebied van gedragsproblemen bij dieren. De werkgroep organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten waarvoor regelmatig sprekers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd. 

Bijeenkomsten 2016

Lees hier het verslag van de bijeenkomsten in 2016

Hoe kunt u ons bereiken?

Heeft u ideeën, opmerkingen of andere zaken mail dan naar: nwvg@knmvd.nl

Bestuur

De leden van de werkgroep zijn:
Valerie Jonckheer-Sheehy (Voorzitter)
Esther van Schuur (Secretaris), secretaris.nwvg@knmvd.nl
Marlies Olde Monnikhof (Penningmeester)
Claire Laane-de Fremery (Algemeen bestuurslid)

kat - werkgroep gedrag ggg.png

Finn is bang voor de dierenarts en haalt uit als hij gedwongen wordt. Hier laat dierenarts-specialist gedrag Valerie Jonckheer zien hoe je het gedrag van een angstige of agressieve kat kunt veranderen met correct gebruik van gedragsmodificatie. In dit voorbeeld gebruikt Jonckheer progressieve desensisitatie en counterconditioneren met blikvoer (klik hier voor volledige uitleg).