Op 1 november 2013 vond het goedbezochte symposium ‘Paard & Power’ van de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) in Utrecht plaats. Tijdens dit symposium is het nieuwe formularium van de UKP gepresenteerd. Dit formularium dient als leidraad bij de ingewikkelde regelgeving rondom kanalisatie, wachttijden voor de slacht en medicatie van sportpaarden.

cover formularium paard UKP klein.jpgHoewel het formularium bedoeld is voor gebruik binnen de UKP is het op verzoek van de GGP ook beschikbaar gesteld voor de paardendierenartsen in de praktijk. Tijdens het symposium hebben alle aanwezige deelnemers één exemplaar overhandigd gekregen. Tegen vergoeding waren meerdere exemplaren te verkrijgen voor de praktijkcollegae. Echter voor die dierenartsen die nog geen exemplaar hebben en toch gebruik willen maken van dit handige naslagwerk is het te bestellen bij de AUV (bij 1of 2 exemplaren) en bij grotere aantallen via apotheek.vet@uu.nl.

Ook interessant:

Op www.wvab.nl vindt u het Formularium Paard van de Werkgroep Veterinair Antibioticumbeleid.