Jong GGP is speciaal opgericht voor pas afgestudeerde paardendierenartsen in samenwerking met de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP).

Wat is Jong GGP? 

 • De GGP vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van de paardendiergeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar.
 • Jong GGP verwelkomd alle KNMvD leden met interesse in paardengeneeskunde van -2 tot + 4 jaar na afstuderen.
 • Jong GGP is er speciaal voor studenten in de laatste fase van de Master Paard en jonge paardenartsen tot 4 jaar na hun afstuderen, alleen zij kunnen zich aansluiten bij het Jong GGP en genieten van de voordelen.

Wat heeft Jong GGP te bieden? 

 • Stimuleert Intercollegiaal overleg tussen (jonge) pas afgestudeerde paardendierenartsen en ervaren paardendierenartsen.
 • Biedt jonge paardendierenartsen de kans een hecht netwerk op te bouwen binnen de GGP.
 • Organiseert ten minste 4x per jaar interessante activiteiten die aansluiten op de behoeften van de jonge paardendierenarts.
 • Biedt betaalbare nascholing aan.
 • Brengt wensen en behoeften van jonge paardendierenartsen bij de GGP onder de aandacht. 
 • Stimuleert de professionele en sociaal-economische ontwikkeling van de jonge paardendierenarts.
 • Ondersteunt bij solliciteren, nascholing, het inschrijven bij het CKRD en contacten met de GGP.


Aanmelden?

Elk lid van de KNMvD kan zich aansluiten bij Jong GGP. 
Lid worden van de KNMvD? Zie: www.knmvd.nl/lidmaatschappen
Aanmelden bij jong GGP kan via e-mail: jong-ggp@knmvd.nl

Like ons op Facebook: Jong GGP (www.facebook.com/jongggp) en blijf snel op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes.

Samenstelling Jong GGP

 • Nienke Janzon (voorzitter)
 • Anne de Lannoy (secretaris)
 • Kelly Thijssen (penningmeester)
 • Anne Lotte Bos (PR)

  KNMvD Logo GGP Jong klein.jpg