Tijdens de najaarsdag is er een sessie over de samenwerking tussen de NVWA en de practicus gezelschapsdieren, paard en landbouwhuisdieren m.b.t. dierwelzijn en regelgeving. Het deel voor de paardenpracticus  gaat over I&R paard. 

Doel van deze presentatie is om helderheid te scheppen in het doolhof van wet-en regelgeving, databases, verwachtingen van overheidsinstanties en de NVWA, zodanig dat de practicus zijn/haar klanten zo goed mogelijk kan voorlichten en begeleiden en dat de samenwerking en communicatie met de NVWA verder verbetert.

Enkele voorbeelden:
Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe verordening paardenpaspoort 2015/262 van toepassing in alle lidstaten. Bij een eerste identificatie is, vanaf 1/1/2016, niet alleen een chip, maar ook een schets of foto’s en een beschreven signalement verplicht. Bovendien dient het paard geregistreerd te worden in de database van het land waar het langere tijd verblijft.
Bij paarden die geschikt zijn voor humane consumptie, is het van belang dat de practicus bepaalde medicijnen in het paspoort vermeldt. Sommige medicijnen maken een paard ongeschikt voor humane consumptie. Indien die worden toegediend, is het de verantwoordelijkheid van de practicus dat het paard tijdelijk dan wel definitief ongeschikt voor humane consumptie wordt, zowel in het paspoort als in de I&R database.

_____________________________________________________________

Zien wij jou ook 25 november?

Schrijf je in op: www.knmvd.nl/nvn