Ben jij Erkend Paardendierenarts? Denk je er aan dat je voldoende intercollegiaal overleg moet bijwonen om je CKRD erkenning te behouden? En dat je zonder CKRD erkenning geen Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts kunt zijn?

Hoe zat het ook alweer met nascholing voor Erkende Paardendierenarts

Als Erkende Paardendierenarts moet je 75 nascholingspunten halen binnen 2,5 jaar. Hiervan moeten 50 punten gerelateerd zijn aan de paardengeneeskunde. Intercollegiaal Overleg Dierenartsen casuïstiek (IOD-c) telt ook als paard-gerelateerde nascholing. De andere 25 punten mogen op andere onderwerpen worden behaald. Elk uur PE-Veterinair goedgekeurde nascholing levert één punt op. Hiernaast moet je ingeschreven staan in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Ook moet je de tweejaarlijkse Actualiseringscursus Paard gevolgd hebben.

Intercollegiaal overleg

Binnen het CKRD moeten in 5 jaar 100 punten worden behaald. Van deze 100 punten moeten 30 punten in de vorm van Intercollegiaal Overleg Dierenartsen casuïstiek (IOD-c) en/of intervisie (IOD-i) worden behaald. Vergeet dus niet voldoende intercollegiaal overleg of intervisie te volgen voor je CKRD-registratie!

tabel - ckrd - registratie.png

Herregistratie voor Erkende Paardendierenarts én voor CKRD

De looptijd van een erkenning in het register Erkende Paardendierenarts is 2,5 jaar en die in het CKRD 5 jaar. Wanneer je geregistreerd bent in het CKRD is dit de basis voor de erkenning als Erkende Paardendierenarts. Bij de eerste keer registreren bij CKRD hoef je op dit moment maar aan beperkte eisen te voldoen. LET OP, want bij herregistratie voor het CKRD na de eerste 5 jaar moet je écht aan alle CKRD-eisen voldoen. Zo niet, dan val je uit beide registers (formeel: ‘wordt u uit beide registers uitgeschreven’). Herregistratie als Erkende Paardendierenarts is dan pas weer mogelijk als je weer aan de CKRD eisen voldoet en in dat register bent ingeschreven.

De registers CKRD en Erkende Paardendierenarts lopen bij sommige dierenartsen niet synchroon. Dit betekent dat je vóór het moment van herregistratie als Erkende Paardendierenarts uit dit register Erkende Paardendierenarts gezet kunt worden als je niet aan het CKRD voldoet. Binnen 6 weken (herstelperiode) kun je nog administratief aantonen dat je wel aan de CKRD eisen voldoet en in beide registers blijven. Na 6 weken volgt een schorsingsperiode van 3 maanden. Wanneer je na deze 3 maanden aan de eis van het CKRD voldoet, dus in de afgelopen 5 jaar 100 punten hebt behaald incl. het volgen van intercollegiaal overleg/intervisie, dan kun je je weer registreren als Erkende Paardendierenarts. Lukt dit niet, dan word je voor 12 maanden uitgesloten van registratie in het CKRD. Je erkenning als Erkende Paardendierenarts (en Erkende Keuringsdierenarts) vervalt dan dus ook.

ckrd - herregistratie - web.png

Herregistraties CKRD vanaf 2019

Het CKRD ging in 2014 van start, daarom zullen in 2019 de eerste herregistraties voor het CKRD komen. Het is dus raadzaam nu alvast te kijken hoeveel punten je hebt behaald voor het CKRD en dan met name met de punten uit Intercollegiaal Overleg Dierenartsen casuïstiek en intervisie.
Nederlandse en Europese veterinaire specialisten die binnen hun College aan de herregistratie-eisen voldoen, hebben daarmee automatisch ook een CKRD registratie.
Bij herregistratie als Erkend Paardendierenarts is er geen minimaal aantal punten uit intercollegiaal overleg nodig. Daarvoor tellen de punten mee van elke nascholing die door PE-Veterinair is goedgekeurd.

ICOVet

ICOVet kan faciliteren in het organiseren en invullen van intercollegiaal overleg. Kijk hiervoor op www.icovet.nl of neem contact op via info@icovet.nl

Stichting Paard

De Stichting Paard is in 2007 opgericht met als doel de kwaliteit van paardendierenartsen te bevorderen. Zij is regelinghouder van de registers Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts Paard.

GGP

De GGP kan haar leden adviseren hoe te handelen, maar na het vaststellen van de regelingen Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts Paard heeft zij daar geen directe invloed meer op. Wel kan de GGP desgewenst in de diverse overleggen aangeven dat bepaalde dingen mogelijk anders of beter kunnen worden georganiseerd.
De GGP heeft wel invloed op het regelement van het CKRD. De GGP heeft namelijk zitting in de Stuurgroep Veterinaire Kwaliteit. De Stuurgroep Veterinaire Kwaliteit adviseert de KNMvD over het kwaliteitsbeleid en is regelinghouder van het CKRD.