De GGP wordt binnen en buiten de KNMvD benaderd voor samenwerking, overleg en advies. De bestuursleden van GGP voeren deze taken, naast de algemene bestuurstaken, met veel plezier uit. Omdat de aanwezigheid van GGP in overleggen en werkgroepen bij verschillende partners gewenst is, vinden wij dat we willen spreken namens de gehele groep paardendierenartsen. Om hier uitvoering aan te geven heeft de GGP een klankbordgroep opgericht.

De paardendierenartsen in deze klankbordgroep zullen worden benaderd voor advies en/of deelname in verschillende overleggen. Het bestuur van de GGP doet bij deze een oproep om u aan te melden voor de klankbordgroep. Wij horen ook graag wat uw motivatie is om deel te nemen aan de klankbordgroep. U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep via ggp@knmvd.nl.