Geachte dierenarts,

Mogen wij nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende? Uw medewerking is van groot belang!

Dierenmishandeling is de afgelopen jaren hoger op de maatschappelijke agenda komen te staan en wordt steeds vaker in de media belicht. De Tweede Kamer streeft sinds 2011 door de inzet van diverse maatregelen naar een verbeterde aanpak van dierenmishandeling. Een belangrijk doelgroep bij het tegengaan van dierenmishandeling is de dierenarts. Maar voor u als dierenarts is het echter niet altijd eenvoudig om dierenmishandeling te herkennen. Terwijl wel bekend is dat mishandelde dieren regelmatig door dierenartsen worden gezien.
Bij deze vragen wij uw medewerking bij het invullen van deze vragenlijst over dierenmishandeling. Het betreft vragen die gaan over verschillende zaken die met dierenmishandeling te maken hebben.

Onder dieren verstaan we in deze vragenlijst gezelschapsdieren en paarden. Onder dierenmishandeling verstaan we in dit onderzoek sociaal onacceptabel en bewust gedrag waardoor een dier onnodig pijn heeft, onnodig lijdt, bang is en/of overlijdt als gevolg van dit gedrag. We sluiten gevallen van dierenverwaarlozing uit. Hoewel dat ook een welzijnsaantasting van het dier betreft, ligt de focus nu op het (vermoedelijk) opzettelijke, actief handelen van een persoon.
Het invullen van de vragenlijst neemt 10 minuten in beslag. Uw antwoorden als dierenarts zijn van groot belang. Wij hopen dan ook op uw medewerking.
Via de link komt u bij de vragenlijst: https://bekevragenlijst.nl/a/index.php/469581?lang=nl 

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen of e- mailen met dr. Nienke Endenburg,n.endenburg@uu.nl, tel. 030-2531565.

Met vriendelijke groeten,

dr. Nienke Endenburg, Faculteit Diergeneeskunde
dr.mr. Anton van Wijk, Bureau Beke (criminologisch onderzoeksbureau)