Over Theo van Delft:
Voordat hij in Utrecht diergeneeskunde ging studeren, bezocht Theo meerdere malen de Academy of Equine Dentistry in Idaho, USA. Na afstuderen in 2009 vervolgde hij met succes deze opleiding tot gebitsverzorger en begon Theo een verdere specialisatie in de tandheelkunde bij het paard. Hiervoor volgde hij vele internationale nascholingen en bezocht hij verschillende buitenlandse specialisten om meer kennis en ervaring op te doen.

Theo leidt sinds 2014 zijn eigen mobiele tandheelkunde praktijk waarin hij naast routine preventieve gebitsverzorging op verschillende paardenklinieken in Nederland doorverwezen tandheelkundige patiënten behandelt. Daarnaast werkt hij 1 à 2 dagen per week op Pferdeklinik Burg Müggenhausen in Duitsland. Theo is sinds voorjaar 2016 voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor Gebitsverzorging bij het Paard (NVVGP).

"Moderne kiesextractie technieken bij een dentinogene sinusitis"
Een ontsteking van de voorhoofdsholten (onderdeel van de voorste luchtwegen) wordt bij het paard met enige regelmaat in de praktijk gezien. Aangezien de voorhoofdsholten via een smalle opening in verbinding staan met de neusholte, kenmerkt deze ontsteking zich vaak door een eenzijdige purulente neusuitvloeiing. Een veel voorkomende oorzaak van sinusitis is een kieswortelontsteking van de laatste premolaar of van één van de drie molaren in de bovenkaak. Na tot de diagnose dentinogene sinusitis te zijn gekomen, waarbij ook de juiste aangedane kies gediagnostiseerd is, zal allereerst deze ontstekingsveroorzaker geëxtraheerd moeten worden om de sinus ontsteking tot rust te kunnen krijgen.

In bijna de meeste gevallen kan een kiesextractie bij het staande paard uitgevoerd worden. Indien de klinische kroon nog deels of geheel aanwezig is, zal met een normale orale extractie begonnen worden om de kies los te werken. In afwezigheid van de klinisch kroon of na afbreken van deze, bestaan er verschillende technieken die toegepast kunnen worden om de kies volledig uit de alveolus te verwijderen waarbij zo min mogelijk schade aan het alveolaire botweefsel wordt veroorzaakt en de kans op complicaties tijdens de genezing minimaal blijven. De belangrijkste beschreven technieken zijn: minimaal invasieve transbucale extractie (schroefextractie), segmentatie en fragmentatie gevolgd door extractie in delen en als laatste de minimaal invasieve trepanatie en repulsie (steinman pin).

Na kiesextractie kan er gekozen worden voor een verdere medicamenteuze therapie om de sinusitis te genezen. Ook kan de sinus via de communicatie met de neus (apertura nasomaxillaris) of via een kleine trepanatie van het juiste sinuscompartiment, enkele dagen gespoeld worden. In geval een reeds chronische sinusitis of recidief zal verdere chirurgische behandeling van de sinusitis middels osteotomy (grote trepanatie of boneflap) meestal nodig zijn om ingedroogd purulent materiaal en necrotisch weefsel te verwijderen. Ook deze operatie wordt steeds vaker bij het staande paard uitgevoerd.

Mis het niet op 25 november 2017!

Schrijf je in op: www.knmvd.nl/nvn  Wie hoop jij te zien op het NVN - klein.png