Geachte veterinair,

In het kader van het afronden van mijn onderzoek over het huidige gebruik van medicatie voor gewrichtsproblemen bij het paard, zou ik een beroep willen doen op uw expertise. Ik zou mij zeer vereerd voelen als u deel wil nemen aan deze enquête. Deze enquête bevat een aantal vragen over het gebruik van gewrichtsmedicatie en zal slechts een paar minuutjes van uw kostbare tijd beslaan. Er zijn vele nieuwe methodieken en therapeutische mogelijkheden voor het behandelen van paarden met een gewrichtsprobleem. Ik wil deze nieuwe informatie zeer graag inwinnen en samenvatten. De resultaten van dit onderzoek zullen ook naar alle respondenten worden verstuurd, en zouden zeker kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten en kennis. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw kostbare tijd,


Met vriendelijke groet,
Yenta van der Lee


Via deze link kunt u de enquête invullen : https://nl.surveymonkey.com/r/5M2PHZK