Beste leden,

In het najaar ontving u van ons een digitale ledenraadpleging.
Voor het eerst werd er ook gebruik gemaakt van de (statutair geoorloofde) mogelijkheid te stemmen over de herbenoeming van twee bestuursleden.

Allereerst hartelijk dank voor de massale respons. Meer dan 50% van de leden heeft de moeite genomen de enquête in te vullen, dit is een erg hoog percentage waar het bestuur erg blij mee is!

Herbenoemingen bestuur
Tegenkandidaten werden niet aangemeld. De herbenoeming van Vice-voorzitter Marianne Sloet (167 voor, 12 tegen, 23 blanco) en Penningmeester Christine Arentshorst (139 voor, 54 blanco) is hiermee een feit.

Indexatie contributie
Wat betreft een (eventuele) jaarlijkse indexatie van de GGP-contributie zijn de stemmen vrij verdeeld, maar de meerderheid is voor (82 voor, 58 tegen en 53 blanco). Deze indexering zal overigens dit jaar niet worden toegepast.

Nieuwsbrief
Een ruime meerderheid (>75%) is bekend met de digitale KNMvD/GGP nieuwsbrief, ruim 2/3 geeft aan deze ook te lezen. Uit de reacties blijkt dat van degenen die de nieuwsbrief niet lezen een aanzienlijk deel wel interesse heeft. Mogelijk zijn de instellingen op de KNMvD website niet juist, is het mailadres niet juist of belanden er mails in de spam-box. Het bestuur beraadt zich op stappen die we kunnen zetten om hierin verbetering aan te brengen. Op de aankomende actualiseringscursussen zal hier ook aandacht aan worden besteed.
Verder worden er in de respons diverse nuttige suggesties gedaan aangaande onderwerpen, opmaak en actualiteit. Hier wordt werk van gemaakt.
Regelmatig zien we terug dat een diersoortspecifieke aanpak gewenst is, dit is zeker ook de wens van het GGP-bestuur en is dan ook onderwerp van overleg met het KNMvD bestuur en bureau.

Algemene Ledenvergadering
Ongeveer een kwart geeft aan de ledenvergadering in april tijdens de voorjaarsdagen te willen bezoeken, graag verwelkom ik deze 50 leden dan ook op vrijdag 13 april in Den Haag. Dit zou een flink hogere opkomst dan voorgaande jaren betekenen!
Eén derde geeft aan geen interesse te hebben om aanwezig te zijn. De overige leden geven aan wel interesse te hebben maar dan op een andere locatie (16%) of datum (23%).
Een duidelijke voorkeur licht bij een locatie centraal in het land en in het najaar.
Omwille van deze wens heeft het bestuur besloten op een nader te bepalen datum en locatie een najaarsvergadering proberen in te gelasten. U ontvangt hierover nog bericht.

Diergeneeskundige handelingen en diagnoses door niet-dierenartsen
Bijna 2/3 deel van de leden geeft aan dit in het dagelijks werk tegen te komen, hierbij vallen met name diagnosestelling, sedatie en het maken en interpreteren van röntgenopnamen op.
De input uit deze enquête geeft het GGP-bestuur weer een extra handvat in onder andere overleg met de handhavende instanties. 

Wellicht ten overvloede, het is zeer belangrijk dat dergelijke misstanden worden gecommuniceerd naar bijvoorbeeld de NVWA, hiervoor is er bij de KNMvD het NVWA-loket https://www.knmvd.nl/NVWA-loket. Röntgen (stralings) gerelateerde zaken worden het best gecommuniceerd naar de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de ANVS via https://anvs.iprox.nl/vragen. 

Hoewel het GGP bestuur dus zeker waar mogelijk misstanden onder de aandacht brengt bij bovengenoemde instanties kunnen deze slechts actie ondernemen op daadwerkelijke meldingen vanuit het veld. Laat u dus zeker niet weerhouden melding te doen, zolang er geen officiële meldingen worden gedaan is voor de overheidsinstanties het probleem onbestaande. 

Namens het GGP bestuur dus de vraag ‘neem alstublieft de moeite melding te doen van misstanden die u tegenkomt!’ Het sterkt ons in onze overleggen en helpt de beroepsgroep.

Ik spreek graag één van de bestuursleden

De paardenartsen die aangegeven hebben graag gebeld te worden zijn inmiddels door het GGP bestuur benaderd. Heeft u ook iets te bespreken met één van de bestuursleden? Wij horen het graag!
Laat uw gegevens achter via ggp@knmvd.nl en wij nemen contact met u op.


Collegiale groet,

Wouter Leenders
secretaris